Pháp luật

Kỷ luật Giám đốc CDC và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Bình Thuận

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận vừa tổ chức họp kỳ thứ 25 để xem xét, kỷ luật một số cán bộ, đảng viên có sai phạm.

TTXVN - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận vừa tổ chức họp kỳ thứ 25 để xem xét, kỷ luật một số cán bộ, đảng viên có sai phạm.

Tại Hội nghị này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và ông Đinh Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh.

Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan việc chỉ đạo, triển khai thực hiện đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế, kít xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 (4 gói thầu) liên quan đến Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á.

Căn cứ quy định của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định xử lý kỷ luật Khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Thành và ông Đinh Thế Hùng.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã có Thông báo xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy bộ phận Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và Đảng ủy bộ phận Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong công tác lãnh đạo, chi đạo việc thực hiện đấu thầu, mua sắm kít xét nghiệm COVID-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.

Qua xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Đảng ủy bộ phận Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát đề đảng viên là người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sai phạm một số quy định trong Luật Đấu thầu. Những khuyết điểm, sai phạm nêu trên đến mức phải được xem xét xử lý kỷ luật.

Tuy nhiên, căn cứ Kết luận số 43-KL/TW, ngày 20/10/2022 của Bộ Chính trị kết luận về chủ trương phân loại xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm liên quan đến Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á và thực tế trong điều kiện cấp bách nên cá nhân người đứng đầu không báo cáo xin ý kiến Đảng ủy. Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Đảng ủy bộ phận Bệnh viện Đa khoa tỉnh./.


Nguyễn Thanh

Xem thêm