Xây dựng Đảng

Làm sâu sắc thêm những lời căn dặn của Bác Hồ với đồng bào và cán bộ Lai Châu

Lai Châu

Bức thư cùng những lời dặn của Bác thể hiện tình cảm, sự quan tâm, nguồn động viên, cổ vũ lớn lao đối với Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng qua các thời kỳ lịch sử.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

TTXVN - Đó là chủ đề Hội thảo khoa học do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Trường Chính trị tỉnh tổ chức chiều 12/12.

Báo cáo đề dẫn Hội thảo do Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Đức Dục nêu rõ, ngày 12/12/1953, nhân dịp sự kiện trọng đại - thị xã Lai Châu được giải phóng, Bác Hồ gửi thư chia vui, động viên đồng bào và cán bộ Lai Châu. Trong thư, Bác dặn 4 nhiệm vụ cách mạng mà đồng bào và cán bộ ghi nhớ và làm cho đúng là: Đoàn kết thân ái giúp đỡ lẫn nhau; giúp đỡ bộ đội diệt phỉ, trừ gian, giữ gìn trật tự; ra sức tăng gia sản xuất để mọi người được ấm no; hết sức trung thành với Tổ quốc và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đối với những người trước đây đã lầm đường theo giặc nếu trở về với Tổ quốc, Chính phủ sẽ khoan hồng. Cán bộ phải thật sự gần gũi giúp đỡ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu Lê Đức Dục báo cáo đề dẫn hội thảo. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Bức thư cùng những lời dặn của Bác thể hiện tình cảm, sự quan tâm, nguồn động viên, cổ vũ lớn lao đối với Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng qua các thời kỳ lịch sử.

Chặng đường 70 năm qua, thực hiện lời dặn của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết vượt qua khó khăn, thử thách, có nhiều đóng góp quan trọng trong đấu tranh giành độc lập cũng như trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đến nay, Lai Châu đã ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, kém phát triển, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về mọi mặt với các địa phương trong cả nước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lý Việt Quang - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về 3 nội dung: Một số vấn đề lý luận về thư Bác gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu; Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Lai Châu làm theo lời dặn của Bác; tiếp tục học tập và làm theo thư Bác.

Với hơn 20 tham luận, Hội thảo góp phần làm rõ, phân tích sâu sắc thêm về nội dung, ý nghĩa lịch sử quan trọng của sự kiện Bác Hồ gửi thư và những lời căn dặn của Bác với đồng bào và cán bộ Lai Châu. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong những năm tiếp theo.

Tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ nhấn mạnh, Thư của Bác gửi các dân tộc Lai Châu là tài sản tinh thần vô giá. Bức thư gồm 14 dòng, 11 câu và 233 chữ, tuy ngắn gọn, giản dị nhưng thể hiện tư tưởng nhân văn sâu sắc của Người. Đó là sự tôn trọng, thân mật, ấm áp, chứa chan tình cảm, ân tình mà Hồ Chủ tịch dành cho đồng bào và cán bộ Lai Châu.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cho rằng, hội thảo là hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, luận giải làm phong phú thêm giá trị lý luận và thực tiễn, tính nhân văn, tầm nhìn, tính thời đại trong lời căn dặn của Bác. Đồng thời, xác định chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới./.

Việt Hoàng

Xem thêm