Chỉ đạo, Điều hành

Lạng Sơn: Điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng

Lạng Sơn

Các đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn đã tập trung nghiên cứu và thống nhất biểu quyết ban hành 2 nghị quyết.

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: Thái Thuần)

TTXVN - Chiều 27/2, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 16 giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu đã nghe Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu HĐND đã tập trung nghiên cứu và thống nhất biểu quyết ban hành 2 nghị quyết nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực, phù hợp quy định pháp luật.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, Dự án nâng cấp đoạn Km18 – km80, Quốc lộ 4B trong danh mục dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, mức vốn dự kiến 2.500 tỷ đồng được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022. Dự án này cần chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là 37,224 ha rừng sản xuất. Để đảm bảo căn cứ pháp lý, cần điều chỉnh diện tích đất rừng sản xuất thuộc dự án ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng đã được phê duyệt.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu đề nghị: UBND tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện hồ sơ thuộc thẩm quyền của tỉnh để dự án sớm được phê duyệt chủ trương đầu tư. UBND huyện Lộc Bình và huyện Đình Lập phối hợp với cơ quan chuyên môn rà soát chỉ tiêu sử dụng đất giao thông, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng hướng tuyến dự án; xem xét thực hiện các thủ tục điều chỉnh (nếu có) làm căn cứ thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hai huyện Lộc Bình và Đình Lập tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ về chủ trương, mục tiêu, lợi ích của dự án đem lại, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp tục tuyên truyền các nội dung liên quan đến dự án./.

Thái Thuần

Xem thêm