Chỉ đạo, Điều hành

Lào Cai thông qua 5 nghị quyết đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Lào Cai

Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành các Chỉ thị số 17 và Chỉ thị số 04 với mục tiêu phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn theo kế hoạch trong năm 2023.

Đoàn chủ tịch điều hành kỳ họp. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

TTXVN - 5 nghị quyết liên quan đến chủ trương đầu tư, phê duyệt các dự án đầu tư công nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai, Khóa XVI, thông qua chiều 25/4, tại Kỳ họp thứ 12.

Theo đó, các Nghị quyết liên quan đến đầu tư công được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai, Khóa XVI thông qua gồm: Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Nghị quyết giao UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn; Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Ngoài ra, tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào cai còn thông qua Nghị quyết quy định một số mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Vũ Xuân Cường, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, việc tổ chức kỳ họp chuyên đề, kỳ họp giải quyết công việc phát sinh trong nhiệm kỳ này của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai nhằm kịp thời xử lý những nhiệm vụ phát sinh, cần thiết, cấp bách để đẩy mạnh hơn việc giải quyết vốn đầu tư công trên địa bàn trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai cũng tham gia thảo luận về trình tự, thủ tục, các yếu tố liên quan đến tiến độ một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Các dự án đầu tư xây dựng có thu hồi đất, dự án có điều chỉnh quy mô đầu tư. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã giải trình, làm rõ thêm nguyên nhân chủ quan, vướng mắc khách quan dẫn đến tiến độ đầu tư một số dự án chưa được như mong muốn.

Tính đến hết tháng 3/2023, tỉnh Lào Cai đã thực hiện giải ngân được 12,74% vốn đầu tư công, với tổng số 680.500 triệu đồng, đứng thứ 5/14 tỉnh miền núi phía Bắc. Năm 2023, tổng số kế hoạch vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Lào Cai là 5.341 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách địa phương là 2.815 tỷ đồng và vốn ngân sách Trung ương là 2.526 tỷ đồng).

Thực hiện các Quyết định giao vốn của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lào Cai đã phân bổ vốn cho các đơn vị triển khai thực hiện với tổng số kế hoạch vốn giao là 5.185/5.341 tỷ đồng (đạt 97,1% kế hoạch phân bổ vốn), còn lại 156 tỷ đồng chưa phân bổ thuộc nguồn vốn Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Do các dự án thuộc nguồn vốn Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực y tế chưa có Quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, do đó địa phương chưa có cơ sở triển khai thực hiện.

Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành các Chỉ thị số 17 và Chỉ thị số 04 với mục tiêu phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn theo kế hoạch trong năm 2023. Hết Quý I/2023, các công trình được giao vốn ngay từ đầu năm 2023 đạt 97,1% kế hoạch. Trong tháng 4/2023, tỉnh Lào Cai đã thành lập các đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2023 nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho các công trình thuộc nguồn vốn đầu tư công./.

Hồng Ninh

Xem thêm