Hội nhập

Mỗi quốc gia trong khu vực phát triển gói cước Roaming like at home – RLAH

Quảng Ninh

Roaming like at home – RLAH là gói cước có tên chung, phí thấp, giảm dần, tiến về bằng gói cước trong nước của mỗi quốc gia trong khu vực.

Hội thảo về giảm cước di động chuyển vùng quốc tế (roaming) trong ASEAN diễn ra tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

TTXVN - Hội thảo về giảm cước di động chuyển vùng quốc tế (roaming) trong ASEAN đã diễn ra tại thành phố Hạ Long, ngày 13/12. Hoạt động nằm trong Tuần lễ số Quốc tế Việt Nam năm 2023 do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại thành phố Hạ Long từ ngày 12 – 15/12.

Hội thảo nhằm tạo cơ hội để các nhà quản lý viễn thông, các nhà mạng trong ASEAN chia sẻ tình hình triển khai các gói cước roaming, trao đổi, thảo luận giải pháp, lộ trình giảm cước, hướng tới một mức cước chung (flat-rate) hoặc mức cước chuyển vùng tiệm cận so với trong nước.

Tại Hội thảo, Việt Nam đề nghị mỗi quốc gia trong khu vực ASEAN phát triển một gói cước di động chuyển vùng quốc tế như gói cước trong nước (roaming like at home – RLAH). Gói có tên chung, phí thấp, giảm dần, tiến về bằng gói cước trong nước của mỗi quốc gia. Chẳng hạn, mỗi quốc gia phát triển một gói chuyển vùng dữ liệu cho toàn bộ khu vực ASEAN, được đặt tên là "ASEAN-RLAH"; gói cước có thời gian sử dụng 7 ngày, được thiết kế cho khách du lịch trung bình; gói cước bắt đầu từ 3Gb, tăng dần và có mức giá trọn gói từ 4-5 USD...

Sau khi kết thúc, Hội thảo sẽ đề xuất triển khai một gói cước giữa các nước trong ASEAN với giá cước từng bước được giảm theo lộ trình phù hợp. Đề xuất của Hội thảo sẽ được trình lên Hội nghị Bộ trưởng ASEAN số (ADGMIN) lần thứ 4, diễn ra tại Singapore vào đầu năm 2024./.

PV

Xem thêm