Thời sự

Một số cán bộ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/1/2024

Một số cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã nhận quyết định nghỉ hưu từ 1/1/2024.

TTXVN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký các quyết định nghỉ hưu từ 1/1/2024 đối với một số cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Cụ thể, theo Quyết định số 1218/QĐ-TTg, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/1/2024.

Theo Quyết định số 1044/QĐ-TTg, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/1/2024.

Theo Quyết định số 1219/QĐ-TTg, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Hoàng Quốc Vượng nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/1/2024./.

Trần Phương

Xem thêm