An sinh

Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở mới từ ngày 1/7 tới

Theo mức lương cơ sở mới, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cao nhất là 36 triệu đồng/tháng.

Cán bộ Bảo hiểm Xã hội giám sát chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa Thái Nguyên. (Ảnh minh họa: Dương Ngọc/TTXVN)

TTXVN - Mức lương cơ sở mới (1,8 triệu đồng/tháng) sẽ được áp dụng từ ngày 1/7 tới. Theo đó, mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cũng có sự thay đổi.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm Xã hội Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân về việc hướng dẫn áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng làm căn cứ tính mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp từ ngày 1/7/2023.

Hướng dẫn này áp dụng với 3 nhóm đối tượng.

Nhóm thứ nhất gồm người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp thuộc đối tượng áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng quy định tại Điều 2 Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Căn cứ đóng được tính trên cơ sở mức lương, mức phụ cấp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 của Nghị định này.

Nhóm thứ hai gồm người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2, khoản 4 Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà trước khi đi làm việc hoặc trước khi hưởng chế độ đã có quá trình tham gia, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định; chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Nhóm thứ ba gồm viên chức quản lý chuyên trách, Bí thư Đảng ủy chuyên trách, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn chuyên trách tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, theo hệ số mức lương quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn để tính mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ ngày 01/7/2023, mức cao nhất là 36 triệu đồng/tháng (bằng 20 lần mức lương cơ sở).

Đối với đối tượng chỉ tham gia bảo hiểm y tế, nhóm do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế, áp dụng mức đóng theo mức lương cơ sở mới từ ngày 1/7. Trường hợp được cấp thẻ bảo hiểm y tế trước ngày 1/7/2023 thì từ thời điểm 1/7 cơ quan Bảo hiểm Xã hội điều chỉnh mức đóng theo mức lương cơ sở mới.

Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cũng thực hiện mức đóng theo mức lương cơ sở mới từ ngày 1/7. Trường hợp người tham gia đã đóng đủ tiền vào Quỹ Bảo hiểm y tế theo thời hạn sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế và được cấp thẻ bảo hiểm y tế trước ngày 1/7 thì cả người tham gia bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước không phải đóng, hỗ trợ bổ sung./.

Vân Phương

Xem thêm