An sinh

Cấp thẻ bảo hiểm y tế qua thủ tục hành chính liên thông cho hơn 40.000 trẻ em dưới 6 tuổi

Hà Nội

Sẵn sàng triển khai liên thông toàn quốc nhóm thủ tục: Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng.

Tấm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi đầu tiên được cấp qua phần mềm liên thông. (Ảnh: TTXVN)

TTXVN - Hà Nội và Hà Nam là hai địa phương được triển khai làm điểm hai nhóm thủ tục hành chính liên thông, gồm: Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, tính đến ngày 22/6/2023, Bảo hiểm Xã hội Hà Nội và Hà Nam đã tiếp nhận và giải quyết 40.338 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 1.403 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng qua hai nhóm dịch vụ công liên thông này.

Trong đó, riêng Bảo hiểm Xã hội Hà Nội đã tiếp nhận 33.548 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi qua thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi" (số hồ sơ hợp lệ là 32.753, chiếm 98% tổng số hồ sơ); 922 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng qua thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng" (có 335 hồ sơ hợp lệ, chiếm 36%).

Bảo hiểm Xã hội Hà Nam tiếp nhận 6.790 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi qua thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi" (có 6.618 hồ sơ hợp lệ, chiếm 97%); 481 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng qua thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng" (265 hồ sơ hợp lệ, chiếm 55%).

Theo đánh giá của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, việc thực hiện các thủ tục hành chính liên thông đã và đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả người dân và các cơ quan nhà nước. Người dân chỉ cần khai báo thông tin một lần nhưng có thể giải quyết được 3 thủ tục hành chính kèm theo, thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ được giảm đáng kể.

Đối với cơ quan Bảo hiểm Xã hội, việc triển khai liên thông thủ tục hành chính giúp giảm áp lực tại Bộ phận “Một cửa” của các đơn vị, qua đó giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện, khoa học hơn; đồng thời tạo công khai, minh bạch trong việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách.

Bên cạnh đó, việc triển khai hai nhóm thủ tục hành chính liên thông này còn tạo sự phối hợp, gắn kết, nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân. Đây cũng là tiền đề để các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu triển khai các nhóm thủ tục hành chính liên thông khác, ngày càng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, người lao động.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm thủ tục hành chính "Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí"; quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử "Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi", sẵn sàng cho việc triển khai hai nhóm thủ tục hành chính liên thông trên toàn quốc.

Ngành cũng hoàn thành việc nâng cấp phần mềm, cấu hình các dịch vụ công liên quan; tổ chức tập huấn cho Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố đảm bảo việc triển khai đạt hiệu quả, thống nhất theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

Vân Phương

Tin liên quan

Xem thêm