An sinh

Vĩnh Phúc: Thanh tra, xử lý nghiêm các đơn vị nợ đọng bảo hiểm

Vĩnh Phúc

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường công tác thanh tra, xử lý nghiêm các đơn vị nợ đọng bảo hiểm, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.

Giải quyết tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội. (Ảnh: TTXVN)

TTXVN - Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có những chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng.

6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 244.601 người tham gia bảo hiểm xã hội; 218.800 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Vĩnh Phúc có 1.125.000 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 93,94% dân số, cao hơn 0,74% so với chỉ tiêu Nghị quyết của Chính phủ đề ra. Tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện đạt 3.184,8 tỷ đồng, đạt 49,2% so với kế hoạch Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao và tăng 364,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Toàn tỉnh còn 255 đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội, với 3.984 lao động, tổng số tiền nợ hơn 91 tỷ đồng, trong đó có 64 đơn vị phá sản, giải thể, khó thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội. Ngành Bảo hiểm Xã hội đã giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thường xuyên cho 268 người; chế độ bảo hiểm xã hội một lần cho 6.185 người; chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho 69.300 người; trợ cấp thất nghiệp cho 4.699 người; trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 42.516 người.

Từ đầu năm 2023 đến nay, công tác giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện... được thực hiện kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, thân nhân người lao động theo quy định.

Để thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội cho người dân nói chung, thời gian tới Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp cùng ngành chức năng rà soát, mở rộng đối tượng tham gia; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đối với việc sử dụng bệnh án điên tử, giám định thẻ bảo hiểm y tế điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận và thanh toán viện phí một cách khoa học, nhanh chóng, chính xác. Bảo hiểm Xã hội tỉnh tăng cường công tác thanh tra, xử lý nghiêm các đơn vị nợ đọng bảo hiểm, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện các giải pháp, trong đó đẩy mạnh tuyên tuyền bằng nhiều hình thức giúp người dân hiểu rõ, hiểu đúng và đầy đủ về chính sách bảo hiểm xã hội... Đơn vị sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành tại địa phương và các đơn vị có liên quan tổ chức các hội nghị đối thoại với người lao động về chế độ hưu trí, chế độ bảo hiểm xã hội một lần, lợi ích lâu dài của chính sách bảo hiểm xã hội và những thiệt thòi, hệ lụy khi nhận bảo hiểm xã hội một lần để người dân nắm bắt được đầy đủ thông tin cần thiết.../.

Nguyễn Trọng Lịch

Tin liên quan

Xem thêm