Chỉ đạo, Điều hành

Năm 2023, Kiên Giang phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 6,5% trở lên

Kiên Giang

Năm 2023, Kiên Giang phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 6,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người 71 triệu đồng; dự toán tổng thu ngân sách nhà nước đạt 12.177 tỷ đồng.

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

(TTXVN) Ngày 15/12, Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) để tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; đề ra nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình đề nghị, các cấp, ngành, địa phương khẩn trương rà soát các chỉ tiêu, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2023. Trong đó, tập trung triển khai xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, biển, đảo; rà soát, thực hiện tốt công tác tổ chức - cán bộ; đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2025 - 2030; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Các cấp ủy, tổ chức Đảng chấp hành nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy; tăng cường đoàn kết nội bộ, khắc phục triệt để tình trạng "bằng mặt, không bằng lòng" tại một số cấp ủy, địa phương.

Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đảm bảo sát với tình hình thực tế. Đồng thời, tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, dư luận xã hội quan tâm, các cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương, việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Năm 2023, Kiên Giang phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 6,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người 71 triệu đồng; dự toán tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 12.177 tỷ đồng. Địa phương đặt mục tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 43.800 tỷ đồng trở lên; tỷ lệ đô thị hóa đạt 35,6%; duy trì tỷ lệ nghèo theo chuẩn đa chiều dưới 3%; có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 14 xã nông thôn mới nâng cao, 2 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới… Toàn tỉnh kết nạp mới trên 1.600 đảng viên; 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 85% trở lên...

Năm 2022, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022” và đạt được những kết quả quan trọng. Tình hình kinh tế - xã hội phục hồi và phát triển. Đa số các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch. Công tác tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng ngày càng được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ngày càng hướng về cơ sở.../.

Lê Sen

Xem thêm