Thời sự

Nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính

Thái Nguyên

Chỉ số cải cách hành chính là một trong những công cụ có ý nghĩa quan trọng trong chỉ đạo, triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

TTXVN - Trong hai ngày 13 - 14/11, tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo bàn giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân năm 2023. Chương trình có sự tham gia của 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Khai mạc Hội thảo, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ cho biết, Chỉ số cải cách hành chính là một trong những công cụ có ý nghĩa quan trọng trong chỉ đạo, triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Thông qua Chỉ số cải cách hành chính, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương xác định mục tiêu, định hướng, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cải cách hành chính nhà nước giai đoạn tiếp theo.

Với mục đích đến đầu Quý II năm 2024 sẽ công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, địa phương, Bộ Nội vụ yêu cầu công tác tự đánh giá, chấm điểm đảm bảo tính trung thực, khách quan và đúng quy định. Do vậy, Hội thảo được tổ chức nhằm tính toán, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, địa phương một cách thực chất, khách quan, đa chiều và toàn diện. Từ đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, người dân đối với cải cách hành chính nói chung và đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của các bộ, địa phương nói riêng.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung thiết thực như nghiên cứu, áp dụng công nghệ chuyển đổi số trong triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nhằm nâng cao tính khách quan, trung thực, công khai, minh bạch; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong triển khai đo lường sự hài lòng của người dân; kinh nghiệm của các địa phương, tổ chức trong triển khai đo lường chỉ số hài lòng của người dân như khảo sát online, bấm nút trên các thiết bị điện tử tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả…

Theo kế hoạch của Bộ Nội vụ, trong tháng 1/2024, các bộ, địa phương sẽ triển khai công tác đánh giá, tự đánh giá và chấm điểm; tháng 2/2024, Bộ sẽ tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm. Sau khi thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, Bộ Nội vụ sẽ công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 vào đầu tháng 4/2024.

Nằm trong chương trình của Hội thảo, các đại biểu đã khảo sát, nghiên cứu thực tiễn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; trao đổi về công tác cải cách hành chính với cán bộ, người dân…thành phố Thái Nguyên, Sông Công và huyện Đại Từ./.

Thu Hằng

Xem thêm