Thời sự

Xây dựng Lý Sơn trở thành Trung tâm du lịch biển đảo

Quảng Ngãi

Tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 19, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất và thông qua 8 nghị quyết quan trọng, trong đó có Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đô thị Lý Sơn.

Quang cảnh Kỳ họp. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

TTXVN - Ngày 13/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp lần thứ 19 (kỳ họp chuyên đề), xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng về các vấn đề kinh tế-xã hội; đồng thời lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã xem xét các báo cáo, tờ trình do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất và thông qua 8 nghị quyết quan trọng về: Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị, dịch vụ Đông Nam Dung Quất; Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đô thị Lý Sơn; Điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; Phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước trong giai đoạn 5 năm tại địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh; Danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2023; Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030…

Theo Nghị quyết Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đô thị Lý Sơn, quy mô phạm vi lập quy hoạch đô thị Lý Sơn là 1.492ha. Đô thị Lý Sơn gồm đảo Lớn và đảo Bé, được quy hoạch là đô thị biển, trung tâm du lịch trọng điểm quốc gia, trung tâm dịch vụ hậu cần nghề đánh bắt hải sản, cứu hộ cứu nạn trên biển, có vai trò đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng. Dân số đô thị Lý Sơn dự báo đến năm 2045 là 40.000 người.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết, Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đô thị Lý Sơn là quy hoạch rất quan trọng nhằm định hướng phát triển Lý Sơn trong tương lai, xây dựng Lý Sơn trở thành Trung tâm du lịch biển đảo theo đúng Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đánh giá rất cao Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đô thị Lý Sơn; đồng thời nhấn mạnh quy hoạch đã định hướng đúng đắn những giải pháp góp phần tôn tạo, quản lý, khai thác hiệu quả những giá trị lịch sử, văn hóa của đảo Lý Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Đối với Nghị quyết Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị, dịch vụ Đông Nam Dung Quất, theo quy hoạch là đô thị có quy mô 7.345,16ha thuộc các xã Bình Hải, Bình Châu, Bình Trị, Bình Phước, Bình Hòa, Bình Thanh và Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn. Khu đô thị được quy hoạch trở thành trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ, tài chính của khu kinh tế Dung Quất; là đầu mối hạ tầng giao thông quan trọng phía Đông Nam Khu kinh tế Dung Quất, có vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh. Dân số dự báo của khu đô thị, dịch vụ Đông Nam Dung Quất đến năm 2045 là 200.000 người.

Cũng tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân có số phiếu tín nhiệm cao nhất, đạt 100%.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Tại Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, việc các đại biểu Hội đồng nhân dân thông qua Nghị quyết phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 2021-2025 tại địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ tạo sự chủ động, linh hoạt trong quá trình quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các chương trình này tại địa phương. Các nghị quyết về lĩnh vực đất đai là cơ sở để triển khai thủ tục về đất đai của các khu tái định cư phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi; xác định nghĩa vụ tài chính khi Nhà nước giao đất, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời, các nghị quyết về quy hoạch phân khu là cơ sở để Quảng Ngãi tiếp tục triển khai nhiệm vụ thu hút đầu tư trên địa bàn; các nghị quyết về đất đai là cơ sở pháp lý thực hiện các dự án trên địa bàn.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu tại Kỳ họp đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo khách quan dân chủ, đây là một trong những hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động triển khai đạt kết quả cao nhất các nghị quyết mà Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; các đại biểu hội đồng có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghị quyết, thực hiện đúng chức trách, trách nhiệm vụ người đại biểu Hội đồng nhân dân./.

Phạm Cường

Xem thêm