Giáo dục

Nâng cao chất lượng khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập

Sóc Trăng

Năm 2023, Hội khuyến học các cấp đã trao 52.235 suất học bổng khuyến học, khuyến tài cho học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học với tổng số tiền trên 51 tỷ 798 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu trao học bổng cho học sinh dân tộc Khmer vượt khó học tốt tại xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

TTXVN - Tại Sóc Trăng, công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập đang ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng. Hội Khuyến học tỉnh đã linh hoạt trong vận động nguồn quỹ để hỗ trợ kịp thời hàng ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

Theo Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Bá Nhiệm, Hội được sự ủng hộ cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể nên công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được thực hiện hiệu quả.

Năm 2023, Hội khuyến học các cấp đã trao 52.235 suất học bổng khuyến học, khuyến tài cho học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học với tổng số tiền trên 51 tỷ 798 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội đã vận động xây dựng 11 căn nhà khuyến học (70 triệu đồng/căn) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Tỉnh Sóc Trăng có 165.498 gia đình đạt Danh hiệu “Gia đình học tập”, 3.136 Dòng họ học tập, 644 cộng đồng đạt “Cộng đồng học tập” và 819 “Đơn vị học tập”. Tỉnh có 109 Trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường thị trấn, thực hiện 3.249 lớp bồi dưỡng và tập huấn với 59.329 tham gia.

Theo ông Nguyễn Bá Nhiệm, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”, Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”…

Năm 2024, Hội Khuyến học tỉnh tăng cường đổi mới phương thức vận động xã hội hóa giáo dục, quỹ khuyến học, khuyến tài đảm bảo ổn định và bền vững, với chỉ tiêu tỉnh hội vận động 5 tỷ đồng, hội cấp huyện, thị xã, thành phố mỗi đơn vị 1 tỷ đồng và 20 triệu đồng đối với chi hội khuyến học ở cơ quan, ban ngành đoàn thể. Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động “khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” theo tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo hiệu quả và phù hợp xu thế phát triển chung của cả nước.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng Lâm Sao trao học bổng cho học sinh tại xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Bà Phạm Thị Đảo, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Châu Thành (Sóc Trăng) cho hay, huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số (gần 50% dân số dân tộc Khmer). Toàn huyện có gần 600 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang được Hội quan tâm hỗ trợ hằng năm.

Hội Khuyến học đã thực hiện linh hoạt trong công tác vận động, đẩy mạnh tuyên truyền những hoàn cảnh học sinh khó khăn trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nhận được sự ủng hộ của mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Cùng đó, Hội thực hiện tốt công tác công khai minh bạch nguồn quỹ khuyến học, khuyến tài nhằm tạo sự đồng thuận đối với các mạnh thường quân và sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương./.

Tuấn Phi

Xem thêm