Giáo dục

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Phú Thọ

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương có quy mô bồi dưỡng hệ dự bị đại học dân tộc lớn nhất cả nước. Từ mái trường này đã có hơn 23.000 học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số ra trường và tiếp tục bước vào các trường Đại học, Cao đẳng.

Ngày 26/10, gần 1.000 học sinh khóa 48 Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương (thành phố Việt Trì, Phú Thọ), đã bước vào năm học mới 2022 - 2023.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh cho biết: Theo Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 26/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, 5 trường chuyên biệt trong đó có Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương đã được chuyển từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Ủy ban Dân tộc. Đây là dấu mốc lịch sử đánh dấu giai đoạn phát triển mới của hệ thống các trường chuyên biệt, mang đậm yếu tố đặc thù trong chủ trương của Đảng và hệ thống chính sách của Nhà nước đối với giáo dục dân tộc. Nhà trường sẽ được Ủy ban Dân tộc và Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng trực tiếp chỉ đạo, chăm lo, định hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình về công tác giáo dục, đào tạo, tạo nguồn đào tạo nhân lực chất lượng cao cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc chuyển các trường chuyên biệt mang tính đặc thù từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ủy ban Dân tộc không làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ của nhà trường, mà còn khẳng định vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực và phát triển nhu cầu được học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số, gắn nhu cầu đào tạo của các địa phương, với công tác quản lý nhà nước về dân tộc của các bộ, ngành trung ương. Ủy ban Dân tộc là cơ quan chủ quản của 5 trường chuyên biệt về tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất nhưng trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn vẫn là Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương có quy mô bồi dưỡng hệ dự bị đại học dân tộc lớn nhất cả nước. Từ mái trường này đã có hơn 23.000 học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số ra trường và tiếp tục bước vào các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước.

Chất lượng bồi dưỡng hệ dự bị Đại học của nhà trường ngày càng được nâng cao, dù điều kiện học tập còn khiêm tốn, nhất là những năm gần đây cùng với cả nước bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Kết quả bồi dưỡng, rèn luyện học sinh của nhà trường tiếp tục được nâng cao với nhiều học sinh đạt học lực khá, giỏi; hầu hết học sinh đủ điều kiện để xét chuyển vào học tiếp các cơ sở giáo dục đại học. Những kết quả trên đã khẳng định chất lượng bồi dưỡng hệ dự bị Đại học của nhà trường thực sự trở thành thương hiệu với tên gọi Trường Dự bị Đại học Trung ương.

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương có gần 50 năm xây dựng và phát triển, đây là ngôi trường dự bị đầu tiên được thành lập trong cả nước để thực hiện chính sách dân tộc của Đảng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thuộc hệ thống các trường chuyên biệt.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2022-2023, thay mặt Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã trao 30 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của nhà trường./.

Tạ Văn Toàn

Xem thêm