Chỉ đạo, Điều hành

Nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng

Các cơ quan báo chí Trung ương đã tăng thời lượng, nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó, có việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và hợp tác khắc phục hậu quả sau chiến tranh...

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt. (Nguồn: TTXVN phát)

(TTXVN) Chiều 21/2, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý, cơ quan báo chí Trung ương nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022 nhằm thông tin về kết quả phối hợp tuyên truyền báo chí trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc thời gian qua, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền năm 2022.

Chủ trì buổi gặp mặt có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Tham dự có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cùng đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu.

Về phía các cơ quan báo chí Trung ương, dự buổi gặp mặt có: Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí của Quân đội.

Thông tin về kết quả công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho biết: Năm 2021, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí chủ động bám sát thực tế, kịp thời đến các đơn vị quân đội ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo tuyên truyền rất thành công về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, nhất là tuyên truyền các nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, phức tạp.

Các cơ quan báo chí Trung ương và báo chí các bộ, ban, ngành đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhiều chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp tuyên truyền về các sự kiện lớn của đất nước, của Quân đội có chất lượng tốt, tạo sức lan tỏa sâu rộng, được đông đảo nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài ghi nhận, đánh giá cao.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương cảm ơn Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã quan tâm, chỉ đạo các đơn vị trong Quân đội tạo điều kiện cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác để các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục tuyên truyền về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ...; đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới các bên sẽ phối hợp hiệu quả hơn trong thông tin tuyên truyền; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí, nhất là các cơ quan báo chí Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn trong thời gian tới những nội dung, thời lượng tuyên truyền về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc sẽ được ưu tiên bố trí tăng cường, đưa thông tin đi vào chiều sâu, ở tầm cao hơn và có tính thuyết phục hơn.

Từ những định hướng liên quan đến lĩnh vực quân sự quốc phòng được đề cập trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các cơ quan báo chí cần thông tin toàn diện, song lưu ý cần có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở tầm nhìn chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, qua đó góp phần định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận về những tư duy mới trong thực hiện nhiệm vụ; bồi dưỡng lý tưởng, lẽ sống, tinh thần cống hiến cho thế hệ trẻ...

Khẳng định trong những thành quả chung của đất nước năm 2021 có sự đóng góp rất quan trọng của báo chí cả nước, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Trong quá trình toàn quân triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các cơ quan Trung ương, nhất là Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các cơ quan báo chí chủ chốt của Trung ương như: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam... đã luôn phối hợp, giúp đỡ, chỉ đạo báo chí đồng hành, đưa tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quân đội nhân dân trong tình hình mới.

Các cơ quan báo chí Trung ương đã tăng thời lượng, nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó, nổi bật là tuyên truyền kết quả triển khai các đề án, kế hoạch về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng tinh, gọn, mạnh; đóng góp của Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam trên các diễn đàn song phương, đa phương, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và hợp tác khắc phục hậu quả sau chiến tranh...; phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền về các sự kiện lớn của đất nước, Quân đội có chất lượng tốt, tạo sức lan tỏa sâu rộng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đông đảo nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài ghi nhận, đánh giá cao.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, các cơ quan chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trong thông tin tuyên truyền; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; bảo vệ hình ảnh, uy tín của Quân đội, của Bộ đội Cụ Hồ và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả, kịp thời của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý và các cơ quan báo chí đã trực tiếp góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân nâng cao quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ; tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân; nâng cao uy tín, vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam; bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được phát huy, tỏa sáng trong thời kỳ mới.

Nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ quan trọng của Quân đội trong năm 2022 và những năm tới, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các cơ quan báo chí chủ lực của Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; phối hợp thực hiện tốt việc trao đổi, cung cấp thông tin, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Nhấn mạnh các cơ quan báo chí của Trung ương phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên cứu nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền toàn diện, chuyên sâu hơn nữa về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; sản xuất các chương trình phóng sự, phim tài liệu phát sóng trên các kênh phát thanh, truyền hình vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng và hoạt động xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh./.

Hiền Hạnh

Xem thêm