Chỉ đạo, Điều hành

Quân đội chủ động đến với dân, vì nhân dân phục vụ

Toàn quân luôn nêu cao ý chí quyết tâm, chủ động đến với dân, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân phục vụ.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

TTXVN - Năm 2021, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, đóng góp to lớn vào những thành tựu chung của đất nước; qua đó khơi dậy và thúc đẩy mạnh mẽ khát vọng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn với Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, về những đóng góp của Quân đội trong năm 2021 và chiến lược xây dựng Quân đội "tinh, gọn mạnh" với hình ảnh sáng mãi "Bộ đội Cụ Hồ".  

Thưa Thượng tướng, ông đánh giá như thế nào về những đóng góp của lĩnh vực quân sự, quốc phòng trong sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước năm 2021?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Có thể khẳng định, cùng với các lĩnh vực khác, những đóng góp của quân sự, quốc phòng trong sự phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 là rất quan trọng. Điều đó được thể hiện ở một số những nội dung như sau:

Thứ nhất, toàn quân đã chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên các hướng, địa bàn chiến lược, trọng điểm, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và hệ thống chính trị bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ hai, thực hiện chức năng "Đội quân công tác", Quân đội đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng; tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, vùng căn cứ cách mạng. Trong đó, các doanh nghiệp Quân đội đã không ngừng đổi mới, phát triển, hội nhập, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; xây dựng được thương hiệu mạnh, hoạt động ở một số lĩnh vực mà Quân đội có tiềm năng như: viễn thông, dịch vụ cảng biển, đóng tàu, xây dựng, khai khoáng, ngân hàng... Qua đó, tiếp tục khẳng định rõ vị thế của các doanh nghiệp Quân đội trong nền kinh tế quốc dân, đóng góp tích cực vào sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đặc biệt, trước làn sóng dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4 năm 2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm, diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế - xã hội, trong bối cảnh đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả.

Toàn quân luôn nêu cao ý chí quyết tâm, chủ động đến với dân, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân phục vụ, xung phong vào tâm dịch để thực hiện nhiệm vụ dài ngày, làm nòng cốt trên tuyến đầu, sát cánh cùng các lực lượng, nhất là lực lượng Y tế, Công an, góp phần cùng cả nước khống chế, kiểm soát được dịch bệnh, từng bước ổn định đời sống xã hội và phục hồi kinh tế, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 cũng như hoàn thành mọi mục tiêu nhiệm kỳ 2021 - 2025.

 Năm 2021 có thể nói là một năm đặc biệt khi Quân đội điều động đến hơn 14 vạn quân để chi viện cho miền Nam chống dịch COVID-19. Như vậy, Quân đội có thêm những nhiệm vụ gì trong thời kỳ mới với những biến động xã hội bất thường như đại dịch đã diễn ra?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Năm 2021 là một năm đặc biệt không chỉ đối với Quân đội mà còn đối với cả đất nước ta. Đây là năm chúng ta phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng có trước tác động của đại dịch COVID-19. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Quân đội đã tập trung cao nhất cả về lực lượng và cơ sở vật chất cho nhiệm vụ phòng, chống dịch, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, sớm đưa các địa phương chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Với phương châm "Quân đội sẽ chủ động tìm đến hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, không để nhân dân khó khăn mới tìm đến Quân đội giúp đỡ", toàn quân đã huy động trên 14 vạn cán bộ, chiến sĩ Quân đội và dân quân tự vệ chi viện cho miền Nam chống dịch. Điều đó không chỉ mang ý nghĩa về số lượng đơn thuần về đợt chuyển quân lớn nhất từ sau chiến tranh bảo vệ biên giới, mà qua đây còn khẳng định sâu sắc chức năng, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của Quân đội.

Sự cống hiến quên mình vì Tổ quốc và nhân dân, không quản ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy đã làm ngời sáng tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình quân dân, hun đúc và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước của đồng bào ta trên thế giới, là hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế và thêm một lần nữa khẳng định bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Thưa Thượng tướng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có chiến lược như thế nào để xây dựng Quân đội "tinh, gọn, mạnh" với hình ảnh sáng mãi "Bộ đội Cụ Hồ" như Nghị quyết số 847-NQ/QUTW đã đề ra trong tình hình mới?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại: Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu từ năm 2030 sẽ xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Theo đó, Quân đội đã quyết liệt điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng "tinh gọn, mạnh", cơ cấu tổ chức đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, giảm đầu mối trung gian; thực hiện giảm quân số ở các cơ quan, đơn vị bảo đảm, phục vụ; ưu tiên bảo đảm quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ở địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới, biển, đảo; điều chỉnh, sắp xếp lại hệ thống nhà trường, các nhà máy, cơ sở sửa chữa quốc phòng và các đoàn kinh tế.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, gắn với thực hiện các kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp, danh hiệu cao quý "Bộ đội Cụ Hồ"; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; xây dựng Đảng bộ Quân đội, các cấp ủy, tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Quân đội vững mạnh về chính trị, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Trân trọng cảm ơn Thượng tướng!./.

Hiền Hạnh (thực hiện)

Tin liên quan

Xem thêm