Chỉ đạo, Điều hành

Xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội

Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa đã góp phần thúc đẩy các cuộc vận động, phong trào thi đua của Quân đội ra đời, tạo ra nhiều giá trị văn hóa cao, góp phần xây dựng nhân tố chính trị tinh thần trong Quân đội.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại biểu tham quan gian trưng bày, sách, báo, tạp chí bên lề hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

TTXVN - Ngày 3/3, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 143/CT của Tổng cục Chính trị về tiến hành Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị Quân đội; sơ kết hai năm thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng và đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và vai trò to lớn của việc xây dựng môi trường văn hóa, góp phần đẩy mạnh, phát huy các giá trị văn hóa quân sự; ngày 12/5/1992, Tổng cục Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 143 về thực hiện Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội. Tiếp đó, ngày 24/11/2020, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 3672 phê duyệt Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Trải qua 30 năm, Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội đã trở thành một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Toàn quân đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được phổ biến, nhân rộng; 872 tập thể, 124 cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị khen thưởng; trên 93% đơn vị được công nhận "Đơn vị văn hóa", 97,5% khu tập thể quân đội đạt danh hiệu "Khu dân cư văn hóa"; 99,2% gia đình quân nhân đạt “Gia đình văn hóa”...

Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa đã góp phần thúc đẩy các cuộc vận động, phong trào thi đua của Quân đội ra đời, tạo ra nhiều giá trị văn hóa cao, góp phần xây dựng nhân tố chính trị tinh thần trong Quân đội, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Kết quả đạt được qua quá trình dài thực hiện Cuộc vận động đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện với ý thức trách nhiệm chính trị cao của cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân; sự nỗ lực, vào cuộc, phối hợp hiệu quả của các tổ chức, cá nhân cả trong và ngoài Quân đội, tạo cơ sở lý luận, thực tiễn sâu sắc để tiếp tục triển khai hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo.

Khẳng định xây dựng môi trường văn hóa là một trong những nội dung hoạt động có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng, Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú là bức tường thành vững chắc trước sự tấn công của những yếu tố phi văn hóa, bảo vệ văn hóa dân tộc và nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Sau 30 năm triển khai Cuộc vận động và hai năm thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, toàn quân đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức, xây dựng con người trong Quân đội vững mạnh toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội tốt đẹp, lành mạnh, phong phú.

Tuy nhiên, theo Trung tướng Trịnh Văn Quyết, yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong thời kỳ mới đang đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao. Việc xây dựng môi trường văn hóa, thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội đặt ra những đòi hỏi mới cao hơn.

Với tinh thần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, Trung tướng Trịnh Văn Quyết cho rằng, cần đánh giá toàn diện, sâu sắc những kết quả đã đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa, thiết chế văn hóa trong giai đoạn hiện nay; qua đó đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp thực hiện trong thời gian tới./.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm