Chính phủ hành động

Nâng cao hơn nữa thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Quảng Ngãi

6 tháng cuối năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Quang cảnh Kỳ họp. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN).

Sau hai ngày làm việc, chiều 21/7, Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung, kế hoạch đề ra. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, thông qua 23 Nghị quyết quan trọng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nêu rõ, 6 tháng cuối năm 2023, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, quyết liệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa tạo động lực phát triển như: dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, Thạch Bích - Tịnh Phong; thực hiện hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội năm 2023. Bên cạnh đó, tỉnh ưu tiên các nguồn lực cho năm 2024.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương; chấm dứt tình trạng thiếu tinh thần trách nhiệm, co cụm, né tránh trong thực thi nhiệm vụ trong thời gian vừa qua; chung sức đồng lòng triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đã đề ra, Quảng Ngãi không thay đổi về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhưng cần thay đổi về phương pháp, giải pháp, phương thức tổ chức thực hiện. Trong đó, đòi hỏi sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, nhất là trên các lĩnh vực đang có nhiều khó khăn, vướng mắc và cả hạn chế như: bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, quản lý tài chính, ngân sách… Địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nút thắt, đặc biệt là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tập trung toàn diện việc thực hiện các dự án (cả dự án đầu tư công và vốn ngoài ngân sách), các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tỉnh quyết tâm nâng cao hơn nữa thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tiếp tục quan tâm xây dựng nhân lực ngành Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xác định đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; có giải pháp hiệu quả, thiết thực hơn trong công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu kết luận Kỳ họp. (Ảnh: Phạm Cường/TXVN).

Trong 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế - xã hội Quảng Ngãi đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm GRDP tăng 2,65%, kim ngạch xuất khẩu tăng 7,2%; sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản có mức tăng trưởng khá trên 4,05%; thu ngân sách nhà nước đạt 12.733 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt 36,8% so với kế hoạch. Các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, chú trọng triển khai. Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được tỉnh thực hiện mạnh mẽ. Công tác chuyển đổi số được chú trọng thực hiện trong tất cả các lĩnh vực. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2023, nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng đạt thấp, nhất là khu vực công nghiệp - xây dựng có mức tăng trưởng âm; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm; thu nguồn tiền sử dụng đất đạt thấp; phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh.

Tại Kỳ họp này, các đại biểu đã bầu bổ sung một số chức danh của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Phạm Cường

Xem thêm