Chính phủ hành động

Sơn La tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Sơn La

HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 7 để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu biểu quyết tại Kỳ họp. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

TTXVN - Trong hai ngày 19 - 20/7, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 7 để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét, thông qua báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các báo cáo của UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các ngành có liên quan; đồng thời, xem xét, thông qua 23 nghị quyết về hoạt động của HĐND tỉnh và các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch đảm bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh…

HĐND tỉnh đã thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp những tháng cuối năm 2023. 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 15.420 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 80,9 triệu USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động du lịch của tỉnh tiếp tục phục hồi tích cực. Tổng lượng khách đến Sơn La đạt hơn 2,8 triệu lượt, bằng 185% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ước đạt 3.000 tỷ đồng, bằng 234% so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh đã hỗ trợ xóa nhà tạm được 696 nhà, với tổng kinh phí trên 46 tỷ đồng.

Những tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển sản xuất bền vững; huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển gắn với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tỉnh đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, sản phẩm. Tỉnh phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội…

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Sơn La đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với một số thành viên UBND tỉnh. Các nội dung chất vấn phù hợp với thực tế hiện nay, được cử tri quan tâm. Trong đó, liên quan đến thực trạng trong công tác quản lý, sử dụng đất diễn ra trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt ở những huyện đang phát triển du lịch như Bắc Yên, Mộc Châu còn xảy ra tình trạng các hộ gia đình, cá nhân tự ý xây dựng cơi nới công trình trên đất nông nghiệp.

Trả lời nội dung chất vấn trên, ông Phùng Kim Sơn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, Sở đang tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện thanh tra việc quản lý đất đai và trật tự xây dựng. Sở đã chủ động tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức ký cam kết giữa Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; trong đó, có trách nhiệm thực hiện hiệu quả quản lý đất đai...

Về tình trạng tảo hôn tại một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống vẫn diễn ra để lại nhiều hệ lụy cho gia đình, xã hội, theo ông Nguyễn Văn Thu, Trưởng Ban Dân tộc, tỷ lệ tảo hôn đang có xu hướng giảm dần. Trong 6 tháng đầu năm, có 480 cặp, giảm 27,7% so với cùng kỳ năm 2022 và giảm 44% so với năm 2016. Để giảm thiểu tình trạng tảo hôn, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận xã hội trong công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm, phối hợp của các cấp, ngành trong công tác tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm hành chính về vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Ông Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La phát biểu bế mạc Kỳ họp. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm có tính bản lề, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 đã đề ra. Do đó, UBND tỉnh cần tập trung tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

UBND tỉnh cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, xúc tiến đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; làm tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.../.


Nguyễn Cường

Tin liên quan

Xem thêm