Chỉ đạo, Điều hành

HĐND tỉnh Đắk Lắk: Tạo môi trường ổn định để thu hút đầu tư và du lịch

Đắk Lắk

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, 10 nghị quyết cá biệt và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác với sự đồng thuận, nhất trí cao.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

TTXVN - Sau 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, khoa học, nghiêm túc, Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.  

Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung nghiên cứu, giải quyết một khối lượng công việc lớn; biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, 10 nghị quyết cá biệt và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác với sự đồng thuận, nhất trí cao. 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Huỳnh Thị Chiến Hòa đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 15 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 56 của Hội đồng nhân dân tỉnh để tiếp tục quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ, toàn diện nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh năm 2023. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thực hiện tổng rà soát các nội dung, cơ chế, chính sách cần trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành hoặc sửa đổi theo yêu cầu của pháp luật hiện hành, chủ trương, chính sách của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh sớm trình Hội đồng nhân dân tỉnh các nghị quyết, đề án triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết, cơ chế chính sách đặc thù của Đảng, Quốc hội và Chính phủ dành cho Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng. 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nhanh chóng hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, làm cơ sở để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay; tập trung nguồn lực để thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và cả nhiệm kỳ. 

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, giải quyết căn cơ, có kết quả cụ thể các yếu kém, điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công; trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tài nguyên; trong việc đảm bảo nguồn thu, biện pháp tài chính phục vụ cho kế hoạch đầu tư công hằng năm và trung hạn.  

Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung triển khai đảm bảo lộ trình, chất lượng, tiến độ kế hoạch xây dựng dự án đường bộ cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa (khởi công trong tháng 6/2023) và các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; thực hiện kịp thời, có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia; lựa chọn, triển khai, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm tổ chức chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024). 

Để hỗ trợ, đồng hành cùng Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định, bà Huỳnh Thị Chiến Hòa đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, các quy định pháp luật và giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm được dư luận, cử tri và người dân quan tâm. 

Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan tổ chức các kỳ họp chuyên đề để tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời điều hành các hoạt động.   

Đặc biệt, Hội đồng nhân dân tỉnh cần chuẩn bị chu đáo và triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Ủy ban nhân dân bầu hoặc phê chuẩn theo tinh thần Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội.  

Cùng với đó, Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện việc tiếp xúc cử tri, giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các ngành, các cấp nỗ lực thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ trang trọng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.  

Các ngành, các cấp, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách đại đoàn kết dân tộc để nhân dân đồng thuận thực hiện. Đồng thời, các cấp, ngành, địa phương vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nêu cao cảnh giác, tuyệt đối "không nghe, không tin, không làm, không theo" các đối tượng phản động, các thế lực thù địch, kích động, lôi kéo chống đối chính quyền địa phương, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Các địa phương động viên nhân dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt khó, tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn./. 

Anh Dũng

Tin liên quan

Xem thêm