Chỉ đạo, Điều hành

Phát huy và lan tỏa giá trị của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Cần Thơ

Ngày hội trở thành hoạt động nền nếp, đa dạng, sinh động, hấp dẫn tại các địa phương, cơ sở trong toàn thành phố suốt 20 năm qua.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao học bổng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Trung Kiên/ TTXVN)

TTXVN - Chiều 12/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Hoạt động nhằm đánh giá kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng thời, thảo luận và đề ra các giải pháp trong tổ chức Ngày hội trong những năm tiếp theo, góp phần lan tỏa và phát triển cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, cố gắng, nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Cần Thơ đã có sự phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có hiệu quả; đổi mới ngày hội phù hợp với tình hình địa phương, cơ sở, đặc biệt là trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" của thành phố Cần Thơ trong tương lai cần đổi mới đáp ứng mục tiêu huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cần tuyên truyền về giá trị và ý nghĩa thực tiễn của Ngày hội để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ được trách nhiệm của mình, từ đó, chủ động tham gia, góp phần làm cho Ngày hội trở thành hoạt động nền nếp, đa dạng, sinh động, hấp dẫn tại các địa phương, cơ sở trong toàn thành phố.

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận các cấp thành phố cần bám sát tình hình và điều kiện của từng địa bàn, chủ động đề xuất giải pháp đổi mới, lựa chọn chủ đề hằng năm phù hợp để Ngày hội trở nên hấp dẫn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; đồng thời, chú trọng phát hiện, tôn vinh, biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, các mô hình hữu ích cho cộng đồng...

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu nhận định, qua 20 năm tổ chức, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thành phố Cần Thơ đã đạt được những thành quả quan trọng, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo và nội lực của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, khơi dậy truyền thống đoàn kết, thống nhất, không ngừng tăng cường, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ ngày càng hiện đại, văn minh.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, trong 20 năm qua (từ 2003 - 2023), trên địa bàn Cần Thơ có 12.445 lượt khu dân cư tổ chức Ngày hội; 100 % khu dân cư đều tổ chức phần lễ, trong đó số khu dân cư tổ chức phần Lễ và Hội chiếm 90%, thu hút trên 696.000 lượt người tham dự.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố đã biểu dương, khen thưởng 34.139 tập thể và 70.396 cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu có nhiều thành tích đóng góp trên nhiều lĩnh vực. Các Ngày hội đã ghi nhận 41.024 lượt đóng góp ý kiến về xây dựng Đảng, chính quyền; ý kiến tham gia xây dựng nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương; về xây dựng đời sống văn hóa và bảo tồn các giá trị văn hóa...

Dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố; Ban tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân đã có đóng góp tích cực trong tổ chức Ngày hội và tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động trong 20 năm qua của thành phố Cần Thơ./.

Trung Kiên

Xem thêm