Chỉ đạo, Điều hành

Tạo chuyển biến trong toàn quân về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ

Các tổ chức đoàn thể đã duy trì nguồn vốn vay không tính lãi của Bộ Quốc phòng cho 1.300 lượt hội viên phụ nữ, với mức vay 20 triệu đồng/hộ; quỹ hỗ trợ vốn Công đoàn Quốc phòng hỗ trợ 530 nữ đoàn viên công đoàn vay vốn phát triển kinh tế gia đình, tổng số 5,8 tỷ đồng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

TTXVN - Sáng 13/7, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong giai đoạn 2021 - 2025.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã dự Hội nghị.

Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội cho biết, giai đoạn 2021 - 2023, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội đã triển khai toàn diện, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp được củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò trong tham mưu, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ toàn quân về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. 13/19 chỉ tiêu đã đạt và vượt so với kế hoạch.

Nhận thức, trách nhiệm và biện pháp triển khai thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch hành động có nhiều đổi mới, tập trung quan tâm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần, chế độ mọi mặt của của cả hai giới trong cộng đồng, xã hội, tại cơ quan, đơn vị, gia đình.

Tổ chức phụ nữ các cấp trong toàn quân hoạt động ngày càng hiệu quả, qua đó khẳng định chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

100% cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng có đại diện phụ nữ tham gia các hội đồng tư vấn, các đoàn kiểm tra về những vấn đề có liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt, phụ nữ Quân đội tiếp tục phát huy tốt vai trò, đóng góp thiết thực trong tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Các tổ chức đoàn thể luôn quan tâm, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với nhiều mô hình phong phú, phù hợp, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; duy trì nguồn vốn vay không tính lãi của Bộ Quốc phòng cho 1.300 lượt hội viên phụ nữ, với mức vay 20 triệu đồng/hộ; quỹ hỗ trợ vốn Công đoàn Quốc phòng hỗ trợ 530 nữ đoàn viên công đoàn vay vốn phát triển kinh tế gia đình, tổng số 5,8 tỷ đồng.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động, hội viên phụ nữ tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới, trong đó tập trung tuyên truyền về vai trò của nam giới trong thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc; đổi mới hình thức, phương pháp, phát huy tốt vai trò của đội ngũ báo cáo viên và công nghệ thông tin trong tuyên truyền.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương kết quả, thành tích của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cơ quan, đơn vị trong giai đoạn 2021-2023.

Để công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội giai đoạn 2023-2025 đạt nhiều kết quả tích cực hơn, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đề nghị các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ trong toàn quân, nhất là của nam giới về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với sử dụng, bổ nhiệm cán bộ nữ vào các chức danh chỉ huy, quản lý ở những lĩnh vực phù hợp.

Ban tổ chức trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2023. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị khuyến khích hội viên phụ nữ không ngừng nỗ lực vươn lên, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phấn đấu đạt học hàm, học vị cao, đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; tạo điều kiện để cả hai giới được tham gia các hoạt động giáo dục, truyền thông về chăm sóc sức khỏe và sử dụng các dịch vụ y tế. Các đơn vị thực hiện tốt chế độ, chính sách, xây dựng gia đình cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, hội viên phụ nữ, người lao động trong Quân đội no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Dịp này, 52 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội giai đoạn 2021-2023 đã được tặng Bằng khen của Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng./.

Tin liên quan

Xem thêm