Chính phủ hành động

Tây Ninh thông qua 24 Nghị quyết thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Tây Ninh

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông qua 24 Nghị quyết quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

Quang cảnh kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Tây Ninh, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

TTXVN - Ngày 20/7, Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc với việc thông qua 24 Nghị quyết quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

Các Nghị quyết được thông qua lần này gồm: Nghị quyết về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo một số hạng mục, công trình thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam; Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn năm 2020-2025, đòi hỏi các ngành, các địa phương phải nỗ lực, phấn đấu cao hơn. UBND tỉnh cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu HĐND; tiếp tục phát huy các thành tựu đã đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, giải quyết các bất cập trong lĩnh vực y tế, giáo dục, đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. UBND tỉnh và các ngành liên quan nhanh chóng cụ thể hóa, triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

UBND tỉnh và các ngành liên quan tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tăng cường hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp. Tây Ninh đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các dự án lớn có tác động lan tỏa đối với kinh tế - xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo, phát triển các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước thay đổi kinh tế nông thôn.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế - xã hội của Tây Ninh tiếp tục được duy trì, tăng trưởng đạt 4,07%; thu ngân sách nhà nước đạt trên 50% dự toán, đảm bảo cân đối thu - chi. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, tỉnh kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, tiếp tục thực hiện chuyển dịch chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung quy mô lớn, đảm bảo an toàn sinh học. Thương mại - dịch vụ, du lịch có mức tăng trưởng cao; công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch được quan tâm, chú trọng.

Tỉnh đã tập trung tháo gỡ khó khăn, khắc phục dần tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, củng cố hoạt động các cơ sở y tế công lập. Các chính sách về an sinh xã hội chăm lo đời sống cho người dân được quan tâm, nhất là các đối tượng gặp khó khăn, thiếu hoặc mất việc làm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định./.


Minh Phú

Xem thêm