Chỉ đạo, Điều hành

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân trong giữ gìn, bảo vệ biên giới

Điện Biên

Tỉnh phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Ngày 6/11, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024 nhằm biểu dương, khen thưởng cán bộ, bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng Quyết định số 16/HĐBT ngày 22/2/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thực hiện Ngày Biên phòng hàng năm (3/3) trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô cho biết: Tại tỉnh Điện Biên, việc thực hiện các hoạt động Ngày Biên phòng toàn dân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo; các sở, ngành, các huyện đặc biệt quan tâm tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động vận động nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân trong giữ gìn, bảo vệ biên giới. Từ năm 2019 đến nay, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các ban, ngành, địa phương và người dân trong tỉnh phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Ngày hội Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024 tại Điện Biên. (Ảnh: TTXVN phát)

Việc sơ kết Ngày Biên phòng toàn dân được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cấp ủy, chính quyền các huyện có đường biên giới giáp Lào, Trung Quốc phối hợp tổ chức ở cấp xã vào dịp 3/3 hằng năm gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào Quần chúng chung tay bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Qua đó góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của các cấp, ngành, lực lượng và nhân dân các dân tộc đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Hoạt động Ngày Biên phòng toàn dân ở Điện Biên đã trở thành phong trào cách mạng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới…

Quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, UBND tỉnh Điện Biên đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 2.084 nhà theo tiêu chí "ba cứng" cho các hộ nghèo tại 3 huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông; phân công 82 đơn vị giúp 101 xã (trong đó có 24 xã biên giới) củng cố chính trị cơ sở, giúp nhân dân phát triển kinh tế. Đến nay, trên địa bàn các xã biên giới có 14 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; 100 xã và 258/299 thôn, bản có điện lưới quốc gia; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; 263/299 thôn, bản có nước sạch nông thôn…

Ghi nhận đóng góp của các tập thể, cá nhân trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới, nhân dịp này UBND tỉnh Điện Biên đã quyết định tặng Bằng khen cho 16 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày hội Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024./.


Trung Kiên

Tin liên quan

Xem thêm