Pháp luật

Nghệ An thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng

Nghệ An

Cùng với thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tỉnh Nghệ An đề nghị Thanh tra Chính phủ tăng cường tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, học tập kinh nghiệm về công tác phòng, chống tham nhũng.

Một góc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An - Ảnh: TTXVN

(TTXVN) Năm 2023, tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; phổ biến pháp luật gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn việc kê khai, công khai và kiểm soát tài sản, thu nhập cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Nghệ An chú trọng hơn công tác đào tạo bồi dưỡng để nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác phòng, chống tham nhũng; xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Báo cáo của UBND tỉnh cho thấy, tại địa phương, dự báo tình hình tham nhũng trong thời gian tới có thể vẫn còn có những diễn biến phức tạp. Hiện tượng này dễ xảy ra trên một số lĩnh vực như: đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, thương mại, tài chính, ngân hàng, y tế…

Trong khi đó, hiện nay, cấp huyện, sở trên địa bàn tỉnh chưa có cán bộ thanh tra chuyên trách về công tác phòng, chống tham nhũng mà còn đang kiêm nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác, trong khi đó lại chưa được đào tạo, hướng dẫn bài bản về công tác này nên vẫn còn có những hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tỉnh Nghệ An đề nghị Thanh tra Chính phủ tăng cường tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, học tập kinh nghiệm về công tác phòng, chống tham nhũng; tổ chức tập huấn phần mềm cơ sở dữ liệu báo cáo, quy định về kiểm soát, xác minh tài sản, thu nhập cho các địa phương, đơn vị.

Tại Nghệ An, báo cáo của UBND tỉnh cho biết, năm 2022, công tác phòng, chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ngành thanh tra tỉnh thực hiện 359 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm 88.588 triệu đồng và 2.233.178 m2 đất; trong đó, kiến nghị thu hồi 61.512 triệu đồng và 1.545.600 m2 đất, kiến nghị xử lý hành chính 121 tổ chức và 544 cá nhân có sai phạm; chuyển hồ sơ 3 vụ việc có dấu hiệu sai phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra. Thanh tra các sở, ngành trong tỉnh đã thực hiện 1.121 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện tổng số tiền vi phạm và kiến nghị thu hồi về cho ngân sách Nhà nước 1.258 triệu đồng; ban hành 2.603 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 12.861 triệu đồng./.

Nguyễn Văn Nhật

Xem thêm