Chính phủ hành động

Nhiều thủ tục hành chính chưa hoàn thành tái cấu trúc quy trình, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Chín thủ tục hành chính theo Đề án 06 và 19 thủ tục, nhóm thủ tục tại Quyết định số 422/QĐ-TTg chưa hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

TTXVN - Văn phòng Chính phủ cho biết, việc thực hiện tái cấu trúc quy trình để đơn giản hóa thủ tục, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thời gian qua còn hạn chế nên chất lượng một số dịch vụ còn chưa cao. 9 thủ tục hành chính theo Đề án 06 (phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) và 19 thủ tục, nhóm thủ tục tại Quyết định số 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2022) chưa hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong số này, Bộ Công an chủ trì 4 thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính và 2 nhóm thủ tục hành chính tham gia phối hợp. Bộ Tư pháp chủ trì 4 thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính và 2 nhóm thủ tục hành chính tham gia phối hợp. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì 4 thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính và 1 thủ tục hành chính tham gia phối hợp. Bộ Tài chính chủ trì 3 thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính và 5 thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính tham gia phối hợp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì 3 thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính.

Các bộ, ngành khác như Giao thông Vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng chủ trì và tham gia phối hợp chủ trì một số thủ tục hành chính.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành văn bản số 452/TTg-KSTT về việc tháo gỡ các "điểm nghẽn" triển khai Đề án 06. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo hoàn thành việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư theo yêu cầu của Chính phủ tại 19 nghị quyết chuyên đề. Khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của bộ, cơ quan ngang bộ.

Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời công bố và chỉ đạo cập nhật, công khai các thủ tục hành chính này trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đồng thời hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ có liên quan, hoàn thành trước tháng 9/2023.

Tổ Công tác triển khai Đề án 06 rà soát, đánh giá, kiểm tra tình hình triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đánh giá toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan mình và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, để từ đó lựa chọn những dịch vụ công thiết thực, tần suất sử dụng cao gắn liền nhu cầu hàng ngày của người dân, doanh nghiệp, có đầy đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tiến tới cung cấp các ứng dụng (apps) thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tương tác trực tuyến hiệu quả với chính quyền.

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chuyển đổi quy trình, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công từ phương thức truyền thống sang môi trường điện tử; chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng các biểu mẫu điện tử, phần mềm chuyên dụng, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu kho dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin đã có.

Văn phòng Chính phủ khẩn trương triển khai thực hiện nâng cấp Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm vận hành thông suốt, tránh "tắc nghẽn" trong quá trình tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hỗ trợ Việt Nam cải thiện môi trường kinh doanh thông qua hỗ trợ hoàn thiện khung chính sách và tăng cường tương tác giữa Chính phủ và doanh nghiệp, từ năm 2018, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã hỗ trợ Chính phủ triển khai dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME). Dự án hỗ trợ một số bộ, ngành rà soát cơ sở pháp lý và quy định hiện hành về nội dung thủ tục hành chính, thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ gắn với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số theo Đề án 06; đưa ra các giải pháp và khuyến nghị nhằm cải tiến quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp./.

Chu Thanh Vân

Xem thêm