Chính phủ hành động

Nhóm thủ tục hành chính thuế có điểm cao nhất APCI 2022

Doanh nghiệp hầu như chỉ phải chi trả các chi phí thời gian (trung bình 2,6 giờ), chi phí trực tiếp hầu như không phát sinh khi thực hiện thủ tục hành chính trong nhóm thuế.

Người dân làm thủ tục tại Cục Thuế tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

TTXVN - Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 2022 - APCI 2022 cho biết, nhóm thủ tục hành chính thuế là nhóm thủ tục có điểm APCI cao nhất trong 9 nhóm thủ tục hành chính được khảo sát năm 2022. Điều này cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ của các cơ quan quản lý nhà nước về thuế trong việc duy trì những thành tựu đã đạt được, cũng như tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính để tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính về thuế.

Báo cáo APCI 2022 do Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ thực hiện, với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ thông qua dự án hỗ trợ kỹ thuật Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME).

Khảo sát APCI 2022 đối với 3 thủ tục (chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác - trừ đơn vị phụ thuộc (cấp cục thuế/chi cục thuế); khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp doanh thu - chi phí; khai thuế giá trị gia tăng đối với phương pháp khấu trừ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh) cho thấy, để thực hiện các thủ tục hành chính trong nhóm thuế, doanh nghiệp hầu như chỉ phải chi trả các chi phí thời gian (trung bình 2,6 giờ), chi phí trực tiếp hầu như không phát sinh (trung bình 6,6 nghìn đồng).

Kết quả khảo sát cũng nêu lên những tín hiệu tích cực, đó là tỷ lệ nộp và nhận kết quả trực tuyến của các thủ tục hành chính về thuế ở mức tuyệt đối như thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp doanh thu - chi phí và thủ tục khai thuế giá trị gia tăng đối với phương pháp khấu trừ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2021 và các tháng đầu năm 2022, ngành thuế đã cắt giảm thủ tục hành chính từ 304 xuống còn 234 thủ tục. Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã triển khai, mở rộng các kênh tiếp nhận và xử lý yêu cầu hỗ trợ của người dân như Hotline, email, website, Chatbot, Zalo, cũng như xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động về hóa đơn điện tử dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình triển khai, áp dụng.

“Có thể những cải cách để thủ tục hành chính thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử là nguyên nhân mà khảo sát không ghi nhận được một trường hợp nào cho rằng có phát sinh chi phí không chính thức trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế”, báo cáo cho hay.

APCI 2022 nhóm thủ tục hành chính thuế gần như không thay đổi so với APCI 2021 (chỉ giảm 0,4 điểm) và mức chênh lệch giữa điểm cao nhất và thấp nhất trong giai đoạn 2018-2022 là 8,3 điểm. Báo cáo đưa ra khuyến nghị để ngành thuế tiếp tục cải cách, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục, đó là tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp hệ thống khai và nộp thuế trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hoàn thiện việc thực hiện hóa đơn điện tử trên cả nước và nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật trong lĩnh vực thuế./.

Chu Thanh Vân

Xem thêm