Xã hội

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến”

Hà Nội

Cuộc thi nhằm phố biến rộng rãi các quy định của pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến. Từ đó, tạo đồng thuận để người dân tích cực tham gia, sử dụng ứng dụng VNelD, dịch vụ công trực tuyến trong các giao dịch.

TTXVN - UBND thành phố Hà Nội phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến”.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên hệ thống website tại địa chỉ: https://timhieudinhdanhdientu-dichvucong.hanoi.gov.vn và được kết nối trên Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật thành phố (https://pbgdpl.hanoi.gov.vn) và Cổng giao tiếp điện tử thành phố (https://hanoi.gov.vn/). Thời gian bắt đầu từ ngày 1/8/2023 và kết thúc vào 24 giờ ngày 1/9/2023.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội cho biết, Cuộc thi nhằm phố biến rộng rãi các quy định của pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến. Từ đó, tạo đồng thuận để người dân tích cực tham gia, sử dụng ứng dụng VNelD, dịch vụ công trực tuyến trong các giao dịch, nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam cư trú trên địa bàn thành phố nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến. Cuộc thi nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia quá trình tổ chức Cuộc thi).

Để việc triển khai Cuộc thi được thành công, hiệu quả, UBND thành phố Hà Nội đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, UBND quận, huyện, thị xã căn cứ kế hoạch, thể lệ tổ chức phát động Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương bằng hình thức phù hợp; tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa Cuộc thi, thể lệ, cách thức tham gia dự thi, bộ câu hỏi thi, tài liệu tham khảo để trả lời câu hỏi.

Các địa phương tích cực vận động, khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức thành phố tham gia dự thi; xem xét đánh giá ý thức tham gia của cán bộ, công chức, viên chức là một trong những tiêu chí xem xét đánh giá cán bộ, công chức hàng tháng. Các địa phương kết hợp triển khai Cuộc thi với việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương vận động cài đặt, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử và thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân thành phố, Thành Đoàn Hà Nội, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư thành phố có hình thức tuyên truyền, vận động hội viên, thành viên các cấp tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi./.

Nguyễn Văn Cảnh

Xem thêm