Chỉ đạo, Điều hành

Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước tại Đông Nam bộ

Bình Thuận

Việc tổ chức các phong trào thi đua gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị, đồng thời đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

TTXVN - Ngày 26/7, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Cụm Thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ tổ chức sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2023. Đại diện lãnh đạo UBND, Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Bình Thuận, Bà Rịa -Vũng Tàu, Ninh Thuận, Đồng Nai và Tây Ninh tham dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền (Cụm trưởng Cụm Thi đua) khẳng định, việc tổ chức các phong trào thi đua gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị, đồng thời gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm theo Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy và HĐND các tỉnh đề ra.

Với vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã gợi mở một số nội dung để các địa phương thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023. Đó là các tỉnh tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị, bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch, tạo hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”.

Ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Các tỉnh cần tập trung quyết liệt công tác thu ngân sách; giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục rà soát, tháo gỡ các rào cản, vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, khơi thông điểm nghẽn về huy động, sử dụng nguồn lực trong nền kinh tế. Các địa phương chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường...

Dịp này, UBND tỉnh Bình Phước đã tặng hai căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách của tỉnh Bình Thuận.

Sáu tháng đầu năm 2023, trong mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song các tỉnh miền Đông Nam bộ đã thi đua thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 5,32%, trong đó Ninh Thuận tăng 7,95%, Bình Thuận tăng 7,76%, Bình Phước tăng 7,27%, Tây Ninh tăng 4,07%, Đồng Nai tăng 4,01%; Bình Dương tăng 3,76%, Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 2,41%. Thị trường xuất khẩu hồi phục và tăng trưởng khá. Kim ngạch xuất khẩu của các tỉnh trong Cụm đạt hơn 33 tỷ USD…

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước trao căn nhà tình thương tặng gia đình chính sách của tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được các tỉnh trong cụm quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”… được các địa phương đẩy mạnh triển khai gắn với thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023. Các địa phương chủ động phát động nhiều phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 như: đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; chuyển đổi số; đẩy mạnh cải cách hành chính; bảo đảm trật tự an toàn giao thông...

Một số phong trào thi đua ra đời và phát huy hiệu quả tại địa phương như “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025” của tỉnh Bình Dương, “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến” của thành phố Đồng Xoài (Bình Phước), “Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của quê hương Bình Thuận”.../.

Hồng Hiếu

Xem thêm