Chỉ đạo, Điều hành

Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong tình hình mới

Những giá trị đó là tinh thần yêu nước nồng nàn và ý chí sắt đá, sẵn sàng hy sinh cái quý giá nhất của con người là mạng sống vì sự tồn vong của dân tộc.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam đã góp phần lan tỏa, khẳng định phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế. (Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cung cấp)

TTXVN - Triển khai Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về "Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới", sáng 31/3, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức Tọa đàm "Tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ".

Tham dự Tọa đàm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài quân đội, các nhà giáo dục...

Phát biểu đề dẫn, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân khẳng định: Hình ảnh và tên gọi "Bộ đội Cụ Hồ" là hiện tượng độc đáo trong lịch sử đấu tranh vũ trang của dân tộc Việt Nam nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng. Trên thế giới, hiếm có quốc gia, dân tộc nào mà nhân dân lại lấy tên vị lãnh tụ tối cao của mình đặt tên cho người lính.

Gần 78 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội ta đã cùng toàn dân làm nên những chiến thắng vẻ vang, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực sự xứng đáng với tên gọi "Bộ đội Cụ Hồ" do nhân dân trao tặng. Những đặc trưng cơ bản của "Bộ đội Cụ Hồ" được cô đúc trong lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Tại Tọa đàm, các đại biểu cung cấp nhiều luận cứ khoa học, lịch sử và thực tiễn, đánh giá về sự cần thiết ban hành Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương. Các tham luận đã đi sâu phân tích, đánh giá 5 đặc trưng cơ bản của phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" được nêu trong Nghị quyết, đồng thời nhấn mạnh: Truyền thống vẻ vang của Quân đội, phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" luôn được giữ gìn và phát huy. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Quân đội luôn giữ vững phẩm chất người quân nhân cách mạng, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, những hành vi tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch nội bộ, được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy, yêu mến.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân và thống nhất với nhận định: Còn một số cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức chưa sâu sắc, trách nhiệm chưa cao trong giữ gìn, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"; thiếu tự giác, gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí, sa vào chủ nghĩa cá nhân, sống thực dụng, băn khoăn dao động trước diễn biến phức tạp của tình hình, phát ngôn thiếu tính xây dựng, nể nang né tránh, ngại va chạm, làm việc cầm chừng, tính toán thiệt hơn, xa rời thực tiễn. Trong đó có cả cán bộ cao cấp, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm kỷ luật, pháp luật, quy định về những điều đảng viên không được làm, gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước, Quân đội, làm ảnh hưởng đến truyền thống, uy tín của Quân đội, phẩm chất và hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ".

Tham luận với nội dung "Giá trị to lớn của danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ", ông Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Trên thế giới hiếm có dân tộc nào giống dân tộc Việt Nam, trong gần 78 năm qua kể từ ngày giành lại độc lập đã phải tiến hành tới ba cuộc chiến tranh vệ quốc vì mục tiêu cao quý là độc lập cho Tổ quốc. Theo ông Vũ Khoan, một trong những yếu tố làm nên chiến thắng kỳ tích của Việt Nam trước các thế lực ngoại xâm có tiềm lực vật chất hùng hậu gấp bội là giá trị văn hóa được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước mà Bác Hồ và con cháu của Người là biểu tượng.

Những giá trị đó là tinh thần yêu nước nồng nàn và ý chí sắt đá, sẵn sàng hy sinh cái quý giá nhất của con người là mạng sống vì sự tồn vong của dân tộc; sự cần cù, tinh thần chịu thương, chịu khó, kết hợp với trí thông minh, tài năng sáng tạo trong chiến đấu cũng như xây dựng, trong thời chiến cũng như trong thời bình; tình đồng đội keo sơn, sự gắn bó máu thịt với đồng bào; tính nhân văn và lòng vị tha đối với hàng binh, tù binh nhầm đường lạc lối...

"Những giá trị cao quý ấy đã giúp Quân đội ta không ngừng lớn mạnh, giành chiến thắng huy hoàng, chẳng những "đi suốt Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam" như Bác Hồ tiên đoán mà còn kề vai sát cánh với nhân dân các nước láng giềng vì tự do của mỗi nước; đồng cam cộng khổ với châu Phi xa xôi với tư cách lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc", nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan khẳng định.

Khẳng định về sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đánh giá cao tính kịp thời của những nội dung Nghị quyết trong hoàn cảnh mới, nhất là trong bối cảnh mặt trái của kinh tế thị trường có sự tác động đối với lực lượng vũ trang nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng.

Theo Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Nghị quyết đã thể hiện tính lý luận, tính khoa học, tính thực tiễn, những yêu cầu cấp thiết và giải pháp cơ bản nhằm củng cố sức mạnh cho Quân đội phát triển lâu dài. Đồng thời, Nghị quyết cũng đề cập rất rõ những đặc trưng cơ bản của "Bộ đội Cụ Hồ", có bổ sung nhiều ý mới, làm phong phú hơn nội hàm của vấn đề và những vấn đề cốt lõi không bị bỏ qua.

Trong tình hình mới, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Để tiếp tục giữ vững, phát huy phẩm chất cao đẹp, danh hiệu cao quý "Bộ đội Cụ Hồ"; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, ý kiến của các đại biểu thống nhất cho rằng: Cần tăng cường công tác lãnh đạo tư tưởng, giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực sự là tấm gương mẫu mực trong phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ".

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát trong Quân đội cần được nâng cao hiệu lực, hiệu quả; kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm; chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; phát huy vai trò các thiết chế văn hóa trong các đơn vị cơ sở, đặc biệt là việc tạo điều kiện để bộ đội tiếp thu báo chí, văn học lành mạnh, chính thống, chống biểu hiện hình thức, đối phó khi tiến hành công tác tư tưởng; thực hiện tốt cơ chế, chính sách; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.../.

PV

Tin liên quan

Xem thêm