Thời sự

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Bạc Liêu

Tích cực tham gia với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ban chấp hành Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội. 
Ảnh: TTXVN phát

 TTXVN - Ngày 7/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bạc Liêu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029). Đây là đại hội điểm cấp huyện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu.

Đại hội hiệp thương cử 53 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029. Bà Lâm Bích Niềm tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bạc Liêu nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Hòa đề nghị, Mặt trận Tổ quốc thành phố tăng cường hơn nữa công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng khối đại đoàn kết. Đồng thời, tích cực tham gia với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lưu ý, Mặt trận Tổ quốc thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm các Ban tư vấn của Mặt trận, các nhân sỹ, trí thức, chức sắc các tôn giáo và nhân dân trong tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Cùng với đó là nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, phát huy tốt vai trò các nhóm tiêu biểu, Ban tư vấn, thường xuyên hướng dẫn nhân dân tham gia giám sát lĩnh vực kinh tế, các dự án đầu tư, xây dựng công trình phúc lợi xã hội, cơ sở hạ tầng do nhân dân đóng góp và giám sát việc giải quyết đơn, thư yêu cầu, khiếu nại của công dân.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bạc Liêu cùng các tổ chức thành viên tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả thiết thực. Đáng chú ý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên có nhiều giải pháp thiết thực trong việc đa dạng hóa hình thức tập hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình hành động một cách hiệu quả. Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được tổ chức triển khai sâu rộng, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần tự lực, tự chủ của nhân dân, huy động nhiều nguồn lực góp vốn, góp công tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng công trình phục vụ dân sinh.

Mặt trận Tổ quốc phát động kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các cơ sở tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố tham gia ủng hộ, góp phần chung tay phòng, chống COVID-19 trên địa bàn với tổng tiền mặt, hiện vật quy ra thành tiền trên 15,8 tỷ đồng.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc phối hợp chính quyền, các ngành liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố. Kết quả vận động quỹ “Vì người nghèo - An sinh xã hội” đạt trên 31 tỷ đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” trên 4 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, nguồn hỗ trợ của tỉnh, của các tổ chức và nhà hảo tâm đã xây dựng, sửa chữa 719 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, góp phần xóa nhà ở lụp xụp trên địa bàn thành phố…

Trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc thành phố đề ra một số mục tiêu cụ thể như: Hằng năm, cấp thành phố và cấp xã tổ chức ít nhất 2 cuộc giám sát. Về phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức ít nhất 2 cuộc, cấp xã ít nhất một cuộc. Đồng thời tổ chức ít nhất một cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo” ở 100% khu dân cư./.

Tuấn Kiệt

Tin liên quan

Xem thêm