Thời sự

Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới

Quảng Bình

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã phân công 377 đảng viên phụ trách hơn 1.740 hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, giai đoạn 2019-2024 được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

TTXVN - Ngày 26/12, tại thành phố Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”; biểu dương cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, giai đoạn 2019-2024.

Quảng Bình có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực và cả nước. Tỉnh đã quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, Nhà nước, có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Các cấp, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các nội dung, chương trình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh trên biên giới. Trong đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khẳng định được vị trí, vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Trong 5 năm qua, công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến rõ rệt trên nhiều mặt. Chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về “Ngày Biên phòng toàn dân” ngày càng nâng cao. Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã phân công 377 đảng viên phụ trách hơn 1.740 hộ gia đình ở khu vực biên giới; 135 lượt đảng viên tham gia sinh hoạt tại 41 chi bộ bản; 9 lượt cán bộ tham gia cấp ủy cấp huyện; 16 cán bộ tham gia cấp ủy cấp xã biên giới; 10 lượt cán bộ tăng cường xã biên giới... Cùng với đó, tích cực triển khai, xây dựng thực hiện các công trình thiết thực, ý nghĩa hướng về địa bàn, nhân dân khu vực biên giới...

Tại hội nghị, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: Điểm nổi bật trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" trên địa bàn là đã xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo khi triển khai thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng các mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn khu vực biên giới. Qua đó, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong việc xây dựng và bảo vệ biên giới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động "Ngày hội Biên phòng toàn dân", các hoạt động kỷ niệm "Ngày Biên phòng toàn dân", “Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng”. Các cấp, ngành nhân rộng mô hình, phong trào hoạt động hiệu quả, ý nghĩa; phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ biên giới; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh trong thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân tại địa phương…

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đánh giá cao những kết quả cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”.Thiếu tướng nhấn mạnh: Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới ngày càng toàn diện, đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương cần tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ biên giới; trong đó, phát huy tốt chức năng quản lý Nhà nước về biên giới của chính quyền các cấp.

Các đơn vị, địa phương quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” gắn với thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và các phong trào, cuộc vận động ở địa phương...

Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân", tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2019-2024 đã được biểu dương, khen thưởng./.

Võ Dung

Xem thêm