Khoa học

Phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên

Hậu Giang

Các sở, ban, ngành tỉnh tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong các dự án khởi nghiệp, tiếp cận các nguồn vốn vay hợp pháp, các nghiên cứu khoa học, tạo nhiều việc làm, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đối với thanh niên.

Quang cảnh đối thoại. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

TTXVN - Theo tổng hợp của Sở Nội vụ, có 1.275 ý kiến, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh, xoay quanh 3 vấn đề chính: Giáo dục, đào tạo vì mục tiêu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng thời kỳ kỷ nguyên số; rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; kiến tạo môi trường để thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, sáng tạo cống hiến và trưởng thành.

Bí thư Tỉnh Đoàn Hậu Giang Bùi Hữu Lộc cho biết, công tác tuyên truyền, giáo dục được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của Đoàn Thanh niên, từ đó tạo sự lan tỏa rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Đoàn Thanh niên tỉnh Hậu Giang đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, tạo sự chuyển biến rõ nét về vai trò của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị ở tỉnh. Với đội ngũ cán bộ trẻ, nhiệt tình, năng động, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phong trào Đoàn của Hậu Giang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần đưa phong trào Đoàn ngày càng thiết thực và được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

UBND tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh cho biết, trong thời gian tới, tỉnh tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào Đoàn, tiếp sức mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Người đứng đầu UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Nội vụ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên, các chính sách pháp luật đối với thanh niên theo quy định tại Luật Thanh niên năm 2020, hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 theo quy định tại Nghị định số 13/2021/NĐ-CP, đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/10/2023.

Sở Nội vụ tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện Quyết định, Nghị quyết của Trung ương, địa phương về công tác thanh niên. Tỉnh đoàn Hậu Giang tiếp tục vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ, nhất là phương thức tổ chức phong trào, hoạt động nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị. Đặc biệt là phát huy tinh thần xung kích chuyển đổi số, các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp có hiệu quả của tuổi trẻ.

Các sở, ban, ngành tỉnh tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kịp thời đoàn viên, thanh niên trong các dự án khởi nghiệp, tiếp cận các nguồn vốn vay hợp pháp, các nghiên cứu khoa học, tạo nhiều việc làm, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đối với thanh niên đang học tập, làm việc trong và ngoài tỉnh quay về quê hương sinh sống, phát triển sự nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh chủ động nắm bắt, tiếp cận các nội dung chuyển đổi số, nghiên cứu xây dựng các dự án khởi nghiệp vận dụng gắn với từng công việc của bản thân, của tổ chức Đoàn, đảm bảo hiệu quả, chất lượng, phù hợp. Đồng thời, tích cực nghiên cứu, học tập để nâng cao chuyên môn, kiến thức khoa học, kỹ thuật, tay nghề, kỹ năng mềm thích ứng với thị trường lao động thời đại công nghiệp 4.0, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển kinh tế số.

Trong 9 tháng năm 2023, các cấp bộ Đoàn tỉnh Hậu Giang đã phát triển mới hơn 7.000 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên trong tỉnh lên hơn 27.000 người./.

PV

Xem thêm