Xã hội

Trên 63.400 sáng kiến của thanh niên được hỗ trợ hiện thực hóa

Năm 2023, tất cả 12/12 chỉ tiêu năm về công tác Đoàn và phong trào thanh niên đều đạt và vượt.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Phan Linh)

TTXVN - Ngày 3/1, tại Hà Nội, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ năm, khóa XII.

Hội nghị cho ý kiến về một số nội dung quan trọng, trong đó có dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2023; dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn năm 2023; dự thảo Báo cáo đánh giá 15 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa".

Ban Thường vụ Trung ương Đoàn cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2028; việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027...

Năm 2023, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt được nhiều kết quả rõ nét. Các chủ trương mới của nhiệm kỳ được các cấp bộ Đoàn nghiêm túc thực hiện, triển khai sáng tạo với nhiều mô hình, cách làm cụ thể, qua đó, bước đầu khẳng định việc triển khai các chủ trương mới là đúng đắn, có tính khái quát và thực tiễn cao, tiếp nhận được sự đồng tình của các cấp bộ Đoàn, là cơ sở để tiếp tục triển khai hiệu quả trong những năm tiếp theo của nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Theo Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, năm 2023 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, là thời điểm quan trọng để đánh giá tính phù hợp, hiệu quả của việc xác lập các chỉ tiêu, nội dung công tác, các chủ trương mới của toàn Đoàn trong giai đoạn mới, từ đó có sự điều chỉnh để tiếp tục triển khai Nghị quyết.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh, chủ đề công tác năm 2023 - "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn" đã được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, mang tính hành động cao với nhiều hoạt động nổi bật, sáng tạo, bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo sức lan tỏa trong thanh thiếu nhi và nhân dân. Sau nhiều năm, năm 2023, 12/12 chỉ tiêu công tác năm đều đạt và vượt. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn cho rằng cần nhìn nhận thẳng thắn về những vấn đề còn tồn tại, nhất là chỉ ra nguyên nhân chủ quan để nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới.

Theo dự thảo Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, 12/12 chỉ tiêu công tác năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, hơn 63.400 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa, vượt chỉ tiêu 50.000 ý tưởng, sáng kiến đặt ra ban đầu.

Nhiều chỉ tiêu đều đạt vượt mức như: Hơn 3.000 tỷ đồng được hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế; 1.712 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ; trên 3,1 triệu lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; trên 1,1 triệu thanh niên được giới thiệu việc làm; hơn 225.300 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp./.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm