Thời sự

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Quảng Nam

Các đại biểu thống nhất, năm 2023, để thực hiện hiệu quả hơn, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân.

UBMTTQ VN tỉnh Quảng Nam tuyên dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

(TTXVN) Ngày 29/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, bàn chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023.

Tại Hội nghị, đại biểu đã thảo luận và thống nhất, năm 2023, để thực hiện các hoạt động hiệu quả hơn, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Các cấp Mặt trận cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, quán triệt triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, quê hương, đổi mới công tác dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động; trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”.

MTTQ các cấp tích cực triển khai chương trình phối hợp về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân...

Được biết, năm 2022, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện, hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra. Cụ thể, Ban cứu trợ các cấp tiếp nhận Quỹ Cứu trợ hơn 33,8 tỷ đồng; Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" các cấp vận động, tiếp nhận ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" hơn 25,6 tỷ đồng. Mặt trận các cấp tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 hơn 37,3 tỷ đồng.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. Trong năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ trì tổ chức 9 cuộc giám sát chuyên đề, 3 hội nghị phản biện xã hội, 7 hội nghị lấy ý kiến nhân dân.

Trong năm 2022, Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm, đổi mới công tác tuyên truyền. Đến nay, 100% Mặt trận cấp huyện và 220/241 Mặt trận cấp xã mở chuyên mục “Đại đoàn kết” trên sóng truyền thanh; 184/241 xã, phường, thị trấn thành lập trang Fanpage Facebook, đăng tải 3.480 tin, bài cộng tác về hoạt động Mặt trận và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tại Hội nghị, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đánh giá cao kết quả Ủy ban MTTQ tỉnh đạt được trong năm qua.

Ông Lê Văn Dũng đề nghị, phát huy những thành tựu đã đạt được năm 2022, trong năm tới, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam và các thành viên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt cho toàn dân nhận thức sâu sắc về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội…/.

Trịnh Bang Nhiệm

Xem thêm