Thời sự

Thanh Hóa: Không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý các vấn đề nổi cộm

Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn phát động phong trào thi đua năm 2023 đến toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

(TTXVN) Ngày 28/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023.

Theo đó, trong năm 2023, chính quyền tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ưu tiên phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vững gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng lực nội sinh và khả năng ứng phó linh hoạt của nền kinh tế trên cơ sở phát triển công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng; công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá; du lịch là mũi nhọn.

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển đồng bộ và toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả các cấp, ngành, địa phương đã đạt được trong năm 2022. Dự báo năm 2023 những khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn, phức tạp hơn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các địa phương cần chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, các chương trình, kế hoạch công tác với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao. Tinh thần chung là phải quyết tâm hơn, quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, để đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2022.

Các cấp chính quyền nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành theo hướng toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, phân công rõ trách nhiệm và xác định thời gian, tiến độ hoàn thành công việc. Cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp và lề lối làm việc, đồng thời dành thời gian thỏa đáng cho việc tập trung nghiên cứu, xem xét xử lý căn cơ, bài bản, dứt điểm, có trọng tâm, trọng điểm các vấn đề kinh tế - xã hội nổi cộm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Trước mắt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhất là các dự án đầu tư hạ tầng các khu du lịch, khu, cụm công nghiệp, các dự án giao thông trọng điểm, có tính kết nối liên vùng đang triển khai.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn phát động phong trào thi đua năm 2023 đến toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh với nhiều nội dung quan trọng như: Thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, địa phương, đơn vị. Trong đó, tập trung cao cho thi đua thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 đạt 11% trở lên; thi đua thực hiện các nhiệm vụ tăng thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023.../.

Duy Hưng

Xem thêm