An toàn giao thông

Phát huy vai trò của phụ nữ trong tuyên truyền an toàn giao thông

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 87% số vụ tai nạn giao thông hiện nay là do đàn ông gây ra; cần phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ trong công tác truyền thông và nêu gương đảm bảo an toàn giao thông.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động “Gia đình có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông “ giai đoạn 2022 – 2027. 
(Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Ngày 29/9, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết, giao lưu sáng kiến an toàn giao thông và lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2027.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 87% số vụ tai nạn giao thông hiện nay là do đàn ông gây ra; cần phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ trong công tác truyền thông và nêu gương đảm bảo an toàn giao thông. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ đề nghị Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố có chương trình cụ thể phối hợp với Hội Phụ nữ các cấp và có cam kết để triển khai.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động “Phụ nữ tham gia đảm bảo an toàn giao thông vì hạnh phúc của mỗi gia đình, giai đoạn 2017-2022", 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Các cấp Hội đã tổ chức gần 250 nghìn hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ, trong đó có nội dung tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật về an toàn giao thông; gần 13 triệu hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình không vi phạm pháp luật".

Nhiều mô hình sáng tạo đã được triển khai trong cả nước; trong đó nổi bật là mô hình “Giáo dục hành động thực hiện an toàn giao thông” và “Phụ nữ lên tiếng - Uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông” đã được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành quan tâm hỗ trợ, được chính quyền địa phương đánh giá cao.

Cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực, trách nhiệm trong việc vận động người thân thực hiện tốt các quy định khi tham gia giao thông; từ đó góp phần giảm thiệt hại do tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Để góp phần giải quyết các vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân nói chung, phụ nữ và trẻ em nói riêng, việc ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia là cần thiết, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm, thế mạnh của hai bên trong tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từng bước giải quyết các tồn tại, thách thức đang đặt ra hiện nay.

Tại Hội nghị, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2027 với các nội dung như: Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; giáo dục, vận động nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông tại địa phương cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và các thành viên trong gia đình.

Hai đơn vị phối hợp tổ chức xây dựng tài liệu, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp; cung cấp kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, văn hóa giao thông; phương pháp tổ chức, thực hiện các hoạt động, cách thức vận động phụ nữ và các thành viên trong gia đình thực hiện các quy định, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông vì hạnh phúc của mỗi gia đình.

Hai bên cùng nghiên cứu, ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong xây dựng tài liệu, sản phẩm truyền thông phù hợp với yêu cầu thực tiễn, vùng, miền và từng nhóm đối tượng; đẩy mạnh truyền thông, vận động hội viên, phụ nữ và gia đình thông qua tổ chức các hoạt động giao lưu sáng kiến truyền thông, hội thi, diễn đàn, tọa đàm…/.

Tuyết Mai

Xem thêm