Chính phủ hành động

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TTXVN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ thể, tại Quyết định 971/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Chí Cường, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV thành phố Đà Nẵng.

Tại Quyết định 970/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Ngô Thị Kim Yến.

* Ngày 19/7, tại Kỳ họp thứ 12 HĐND Thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã tiến hành công tác nhân sự liên quan việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và bầu bổ sung chức danh trên.

Kết quả 49/49 đại biểu có mặt bầu ông Trần Chí Cường làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Ông Trần Chí Cường, sinh năm 1973; quê phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn, cử nhân tiếng Anh. Ông Trần Chí Cường từng là Phó Giám đốc Sở Du lịch, Trưởng ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố. Đà Nẵng.

Bà Ngô Thị Kim Yến có đơn xin thôi công tác và căn cứ các văn bản hướng dẫn, quy định, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Yến. Hội đồng nhần dân thành phố Đà Nẵng đã tiến hành biểu quyết và nhất trí việc miễn nhiệm./.

Hải Ngọc

Xem thêm