Thời sự

Phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

Hậu Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị, hai ngành Quân sự và Công an tiếp tục phối hợp cụ thể hóa, triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung theo Nghị định số 03 và các nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Các cá nhân nhận giấy khen của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 
Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

TTXVN - Sáng 20/3, tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị giao ban giữa Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về "phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng" năm 2023.

Ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đóng góp của hai ngành vào sự phát triển của địa phương, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho rằng, hai lực lượng đã quán triệt, phối hợp và thực hiện nghiêm Nghị định số 03 của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, hai ngành Quân sự và Công an tiếp tục phối hợp cụ thể hóa, triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung theo Nghị định số 03 và các nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Hai lực lượng chủ động nắm, theo dõi, nhận định, đánh giá, dự báo sớm tình hình trên địa bàn; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động; tình hình an ninh và hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm; kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Lực lượng Quân sự và Công an các cấp kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh. Hai lực lượng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp vận động quần chúng, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; thường xuyên phối hợp rà soát, bổ sung, điều chỉnh và tổ chức huấn luyện, luyện tập, triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch xử lý tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh. Hai lực lượng tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; tích cực tham gia công tác đảm bảo an sinh xã hội; sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Năm 2023, ngành Quân sự và Công an tỉnh Hậu Giang đã xây dựng, ban hành, triển khai hơn 180 kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng tổ chức trên địa bàn. Hai lực lượng đã kịp thời đề ra nhiều giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin; công tác bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng và bảo vệ lực lượng; huấn luyện, diễn tập... Hai lực lượng đã phối hợp tổ chức 20.629 cuộc tuần tra vũ trang; qua đó, phát hiện, xử lý, giải tán nhiều đối tượng gây rối trật tự công cộng, trộm cắp; phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức, tham gia cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023; tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ đạt mục đích, yêu cầu. Đồng thời, tích cực phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; giúp đỡ nhân dân phòng, chống thiên tai, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng mới 5 mô hình, nhân rộng 9 mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phối hợp thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng được biểu dương, khen thưởng./.

Hồng Thái

Xem thêm