Thời sự

Hội nghị triển khai Nghị quyết về hoạt động giải trình: Giám sát, giải trình để kiến tạo phát triển

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cơ quan của Quốc hội chủ động chuẩn bị tốt cho phiên giải trình với những vấn đề như: rà soát, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân.

TTXVN - Tiếp tục Hội nghị triển khai Nghị quyết số 969/NQ-UBTVQH15 (Nghị quyết số 969) hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại Phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, sáng 19/3 tại Nhà Quốc hội, các đại biểu đã nghe báo cáo về một số nội dung chính của Nghị quyết và nhiều ý kiến tham luận.

Quang cảnh hội nghị. 
Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận các kiến nghị tại Hội nghị và chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan tiếp tục nghiên cứu để ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động giải trình tại Phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giải trình, các cơ quan cần quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết số 969, chủ động nắm chắc tình hình, thu thập, tổng hợp thông tin trên cơ sở triển khai các hoạt động giám sát thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công để lựa chọn nội dung giải trình trong chương trình giám sát hàng năm của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban. Trong trường hợp các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cần tổ chức giải trình mà chưa đưa vào kế hoạch đầu năm thì phải chuẩn bị nhanh, gọn, tổ chức khẩn trương, bảo đảm tính thời sự với yêu cầu khắc phục ngay những bất cập.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cần nhận thức sâu sắc mục đích chính của giải trình. Ngoài việc làm rõ trách nhiệm còn cùng nghiên cứu để phân tích, làm rõ hơn các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật, khắc phục hiệu quả để đưa pháp luật vào cuộc sống; cần phải gắn kết chặt chẽ với các hoạt động, chính sách khác và cung cấp cơ sở thực tiễn cho cả quá trình lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước với tinh thần hoạt động giám sát nói chung và hoạt động giải trình nói riêng là để kiến tạo phát triển.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Nghị quyết.
 Ảnh: An Đăng/TTXVN

Giải trình cũng là một "kênh" để làm tốt sự phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực nhà nước. Bên cạnh người được yêu cầu giải trình chính thì việc yêu cầu người tham gia giải trình làm rõ những vấn đề có liên quan cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc thu thập đầy đủ thông tin nhiều chiều về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bộ máy nhà nước.

Qua đó tìm ra giải pháp đồng bộ, thống nhất và có tính khả thi cao nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Bên cạnh người được yêu cầu giải trình chính thì việc yêu cầu người tham gia giải trình làm rõ những vấn đề có liên quan cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc thu thập đầy đủ thông tin nhiều chiều về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bộ máy nhà nước.

Qua đó tìm ra giải pháp đồng bộ, thống nhất và có tính khả thi cao nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra.

Đề cập vấn đề được lựa chọn giải trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng đó phải là những vấn đề "nóng", cần sớm được giải quyết hoặc vấn đề mới phát sinh mang tính cấp thiết mà dư luận, cử tri và nhân dân quan tâm. Thời điểm tổ chức giải trình cũng là vấn đề quan trọng cần được nghiên cứu thấu đáo để bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cơ quan của Quốc hội chủ động chuẩn bị tốt cho phiên giải trình với những vấn đề như: rà soát, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân; lựa chọn đúng, trúng gọn nội dung giải trình; chuẩn bị bộ câu hỏi để tham khảo, bảo đảm cho phiên giải trình đi đúng mục tiêu, có chất lượng, trọng điểm, mang tính chuyên sâu. Chương trình phiên giải trình bảo đảm diễn ra đúng kế hoạch, thời gian và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Về kết luận vấn đề được giải trình, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phải có kiến nghị, yêu cầu cụ thể, rõ ràng thời gian thực hiện, trách nhiệm thực hiện, báo cáo việc thực hiện kết luận của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Kết luận cũng cần nêu những dấu hiệu, nguy cơ tiềm ẩn phức tạp có thể nảy sinh trong quá trình hoạt động quản lý, phụ trách của đối tượng giải trình nhằm nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả trong thực thi pháp luật…

Đối với người được yêu cầu giải trình cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần nhận thức đầy đủ quyền, trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật và Nghị quyết số 969.

Cụ thể, cần thực hiện đầy đủ kế hoạch, nội dung, yêu cầu giải trình của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội; cung cấp thông tin liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong việc xây dựng và gửi báo cáo về nội dung giải trình đúng thời hạn; kịp thời triển khai thực hiện đầy đủ và báo cáo việc thực hiện các kết luận, yêu cầu về vấn đề được giải trình của các cơ quan của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan Quốc hội và các cơ quan chịu sự giám sát, các cơ quan có liên quan, nhất là những vấn đề giải trình liên quan đến nhiều lĩnh vực của nhiều Ủy ban; sử dụng kết quả của Kiểm toán, giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các thành viên, các chuyên gia, các nhà khoa học, các đối tượng chịu sự tác động; sự phối hợp giữa các Vụ, các đơn vị trong Văn phòng Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục phát huy tốt vai trò của Tổng Thư ký Quốc hội trong việc tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo, điều hòa nhằm tránh trùng lặp về nội dung, thời gian tổ chức giải trình, bảo đảm cho hoạt động này chất lượng, hiệu quả và mang tính chuyên nghiệp cao. Cùng với giám sát theo chương trình, kế hoạch thì việc giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban Quốc hội trước những vấn đề phát sinh cũng cần được coi trọng.

Công khai hoạt động giải trình cũng như kết luận, kiến nghị giải trình nói riêng và giám sát nói chung là sản phẩm có giá trị pháp lý và thực tiễn nhằm nâng cao hoạt động, hiệu quả hoạt động giám sát.

Theo đó, cần tổ chức thông tin tuyên truyền trước, trong và sau các hoạt động giải trình một cách hiệu quả, đúng quy định để các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức, cử tri tham gia…

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu. 
Ảnh: An Đăng-TTXVN

Trong quá trình thực hiện, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lưu ý, những vấn đề cần bổ sung trong hoạt động giải trình cần báo cáo với Tổng Thư ký Quốc hội để điều hòa, phối hợp.

Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu, cụ thể hóa và hướng dẫn một bước hoạt động giải trình của HĐND các cấp; đồng thời thống nhất, phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội và Văn phòng Quốc hội ban hành tài liệu hoặc tổ chức tập huấn kỹ năng tổ chức tham gia các phiên giải trình cho đại biểu Quốc hội cũng như kỹ năng giải trình cho các đối tượng được giải trình.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng phải quán triệt tinh thần "được nói, được giải trình chứ không phải là bị nói, bị giải trình"; đồng thời giao Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội lựa chọn những vấn đề đưa vào sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.../.

P.V

Tin liên quan

Xem thêm