Quốc hội với Cử tri

Nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân

Hưng Yên

Năm 2023, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn đã tổ chức thành công 49 kỳ họp; xem xét, thông qua 469 Nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực, tạo hành lang pháp lý để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống của nhân dân.

TTXVN - Thường trực HĐND các cấp tại Hưng Yên cần tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề, nhất là giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đây là ý kiến của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản, tại Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức vào ngày 28/2, tại huyện Khoái Châu.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, ông Trần Quốc Toản đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố duy trì tốt mối quan hệ công tác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, của địa phương; thường xuyên giao ban, tăng cường trao đổi, nắm bắt thông tin về hoạt động, kịp thời định hướng, hướng dẫn hoạt động cho Hội đồng nhân dân cấp xã. Đồng thời, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ phận tham mưu giúp việc; bổ sung, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý ở những nơi còn thiếu, còn yếu, nhằm góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc, đảm bảo phục vụ hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Ông Trần Quốc Toản lưu ý, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp cần chú trọng khâu lựa chọn chuyên đề giám sát phù hợp, chỉ nên lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, có nhiều bất cập, đã và đang được dư luận quan tâm, cần có giải pháp khắc phục, không nên ôm đồm nhiều nội dung để tránh dàn trải, giám sát không sâu; rà soát kỹ trước khi ban hành kế hoạch giám sát để tránh trùng chéo về thời gian, đơn vị, địa bàn và không gây phiền hà, xáo trộn hoạt động của cơ quan, đơn vị chịu giám sát.

Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp cần xây dựng kế hoạch thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra các cơ quan, đơn vị được giám sát thực hiện các kết luận, kiến nghị, yêu cầu của đoàn giám sát; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện theo tiến độ vào phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân hằng tuần, hằng tháng. Đối với những vấn đề sau giám sát còn nhiều vướng mắc, chưa được các ngành, địa phương quan tâm tháo gỡ, giải quyết dứt điểm, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp cần đưa ra giải trình, chất vấn tại phiên họp giải trình, chất vấn của Thường trực Hội đồng nhân dân, hoặc phiên chất vấn tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân...

Năm 2023, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn đã tổ chức thành công 49 kỳ họp; xem xét, thông qua 469 Nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực, tạo hành lang pháp lý để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống của nhân dân. Trên cơ sở báo cáo tổng hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân cấp huyện đã chuyển 1.041 ý kiến, kiến nghị cử tri đến UBND cùng cấp để chỉ đạo giải quyết…/.

Mai Ngoan

Tin liên quan

Xem thêm