Quốc hội với Cử tri

Thông qua nghị quyết quy định về Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam"

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” và Nghị quyết quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội..

TTXVN - Chiều 5/2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” và dự thảo Nghị quyết quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các ý kiến tại phiên họp bày tỏ nhất trí cao với 2 dự thảo nghị quyết; đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra đã phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, lấy ý kiến nhiều vòng, nhiều lớp, nhất là ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Đảng đoàn Quốc hội, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan hữu quan, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp lần này.

Các ý kiến cũng góp thêm ý kiến để hoàn thiện dự thảo nghị quyết, như làm rõ trường hợp nào thì được cấp đổi kỷ niệm jchương (nên quy định rõ những trường hợp cụ thể, ví dụ kỷ niệm chương bị hỏng, lỗi)...

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Công tác đại biểu (cơ quan chủ trì soạn thảo) phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Xã hội (cơ quan chủ trì thẩm tra) và Ủy ban Pháp luật tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp này, đồng thời rà soát kỹ càng về kỹ thuật lập pháp.

Sau khi nghị quyết được ban hành, Ban Công tác đại biểu khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn về cấp có thẩm quyền công nhận, xác nhận sáng kiến, giải pháp, công trình khoa học có hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng đến cơ quan, tổ chức, cá nhân, hoàn thành thủ tục, hồ sơ thi đua, khen thưởng, sớm tham mưu hướng dẫn thực hiện xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao hơn với đại biểu Quốc hội ngay trong năm 2024; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp đối với các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương đã có thời gian làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội từ một khoá trở lên, tiếp tục tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội cụ thể hóa, có căn cứ qua xem xét quyết định các trường hợp nhận bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm minh bạch và đúng quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Tại phiên họp, 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt tại phiên họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” và Nghị quyết quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

Hoàng Thị Hoa

Xem thêm