Chỉ đạo, Điều hành

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương lần thứ 7

Dự báo năm 2024, tình hình thế giới còn khó khăn hơn; do đó, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần đối diện một năm còn khó khăn, thách thức hơn để không bị động, bất ngờ.

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

TTXVN-Sáng 25/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì Phiên họp lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng. 

Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. 

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, năm 2023, bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; trong nước có nhiều khó khăn, thách thức hơn thời cơ, thuận lợi. Dự báo năm 2024, tình hình thế giới còn khó khăn hơn; do đó, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần đối diện một năm còn khó khăn, thách thức hơn để không bị động, bất ngờ. 

Trong bối cảnh đó, năm 2023, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự giám sát, đồng hành của Quốc hội, sự đồng lòng của nhân dân, doanh nghiệp, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp, cơ bản thực hiện được các mục tiêu tổng quát nhiệm vụ mà Trung ương, Quốc hội đã đề ra.

Trong đó, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng được thúc đẩy, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; kiểm soát bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài; đời sống nhân dân được cải thiện; làm tốt công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước...

Thủ tướng lưu ý các cấp, các ngành, địa phương chú ý rà soát tình hình, bảo đảm chăm lo người dân đón Tết, không để ai không có Tết; làm tốt công tác trợ cấp xã hội, sẵn sàng hỗ trợ các đối tượng chính sách, khó khăn; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm, nhất là Tết Nguyên đán; làm tốt công tác quản lý giá; chuẩn bị mọi phương án có thể, không để bị động trong mọi tình huống. 

Thủ tướng cho rằng trong thành tích chung của đất nước có sự đóng góp tích cực, quan trọng của các phong trào thi đua, của công tác thi đua, khen thưởng. 

Theo chương trình, phiên họp đánh giá kết quả thực hiện công tác, nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và quyết định một số công tác quan trọng khác... 

Để phiên họp đạt chất lượng, hiệu quả, Thủ tướng đề nghị đánh giá khách quan thực trạng công tác thi đua, khen thưởng; phân tích rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; những gì làm tốt tiếp tục phát huy, những gì chưa tốt thì tìm cách khắc phục; xác định rõ nhiệm vụ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 đổi mới hơn nữa, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. 

Cùng với đó, cần hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Hội đồng theo hướng phân công rõ nhiệm vụ, phát huy vai trò của từng thành viên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Hội đồng; phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập; phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác thi đua, khen thưởng...

Theo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, năm 2023 Hội đồng và Thường trực Hội đồng đã tập trung triển khai có hiệu quả các hoạt động, bám sát các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Trong đó, trọng tâm là đôn đốc các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao ngay từ đầu năm; tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025), theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chào mừng kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024).

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và đột xuất do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì; chỉ đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Hội đồng.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành, thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 tại 6 bộ, ngành, địa phương thuộc 6 cụm, khối thi đua Thường trực Hội đồng duy trì họp định kỳ hằng quý để đánh giá kết quả, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra và chuẩn bị nội dung phiên họp của Hội đồng. 

Hội đồng cũng tập trung xây dựng thể chế, văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; triển khai Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chỉ đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Các bộ tập trung xây dựng, trình Chính phủ hoàn thiện hệ thống 10 nghị định quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành 22 thông tư; các ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy chế, quy định về công tác thi đua, khen thưởng.

Phạm Tiếp

Xem thêm