Chỉ đạo, Điều hành

Khắc phục tình trạng chồng chéo nội dung thanh, kiểm tra

Hậu Giang

Ngành thanh tra tỉnh Hậu Giang đã khắc phục được tình trạng chồng chéo về nội dung thanh, kiểm tra; phát hiện những hành vi sai phạm và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

TTXVN - Chiều 24/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đánh giá cao kết quả đạt được của công tác thanh tra năm 2023. Ngành thanh tra đã khắc phục được tình trạng chồng chéo về nội dung thanh, kiểm tra; phát hiện những hành vi sai phạm và xử lý theo đúng quy định pháp luật. Các cấp, ngành thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; làm tốt công tác đối thoại với nhân dân.

UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra và hoạt động đoàn công tác liên ngành năm 2023. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài. Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch thanh tra năm 2024.

Ông Trịnh Hoàng Ba, Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh: Thanh tra tỉnh quyết tâm triển khai thực hiện hoàn thành Kế hoạch thanh tra năm 2024. Bên cạnh đó, ngành tổ chức thanh tra chuyên đề về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn; tổ chức các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thanh tra tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân; tập trung thanh tra các dự án đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản, việc mua bán, chuyển nhượng, mua sắm tài sản công, việc quản lý và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng...

Trên lĩnh vực khiếu nại tố cáo, Thanh tra tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và địa phương về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; đảm bảo tỷ lệ giải quyết khiếu nại tố cáo đạt từ 90% trở lên. Ngành tăng cường kiểm tra đột xuất, thường xuyên đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị, tổ chức có liên quan, không để hồ sơ vụ việc giải quyết quá hạn; tăng cường nắm bắt tình hình và dư luận trên từng ngành, lĩnh vực; nhất là trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại các dự án.

Theo Thanh tra tỉnh Hậu Giang, năm 2023, đơn vị tổ chức 627 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành ở các lĩnh vực văn hóa, công thương, y tế, nội vụ, tài nguyên và môi trường, tài chính, giáo dục và đào tạo, xây dựng, tư pháp… Qua đó, phát hiện 31 tổ chức và 238 cá nhân vi phạm (chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, an toàn giao thông). Kết quả xử phạt vi phạm hành chính, các tổ chức, cá nhân vi phạm đã nộp phạt số tiền trên 1,2 tỉ đồng. Trên lĩnh vực kinh tế, cơ quan chức năng đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 80 triệu đồng.Thanh tra tỉnh đã triển khai 58 cuộc thanh tra hành chính, đạt 100% kế hoạch của năm 2023.

Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh trong năm 2023 là 1.372 đơn (1.149 đơn khiếu nại, 9 đơn tố cáo và 214 đơn kiến nghị); đã giải quyết 1.346/1.369 đơn (đạt trên 98%).

Dịp này, 5 tập thể và 15 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2023 được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nguyên Hà

Xem thêm