Xã hội

Phối hợp tuyên truyền giữa Tỉnh ủy Bắc Giang và Báo Nhân dân

Bắc Giang

Chương trình được ký kết nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền, quảng bá toàn diện thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang trên các ấn phẩm của Báo Nhân dân.

TTXVN - Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Tỉnh ủy Bắc Giang và Báo Nhân dân giai đoạn 2024 - 2025 diễn ra ngày 24/1 tại Bắc Giang.

Chương trình được ký kết nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền, quảng bá toàn diện thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang trên các ấn phẩm của Báo Nhân dân.

Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Tỉnh ủy Bắc Giang và Báo Nhân Dân giai đoạn 2024-2025. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, mối quan hệ gắn bó, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, địa phương ở Bắc Giang với Báo Nhân dân và các cơ quan truyền thông khác là điều kiện thuận lợi, chất liệu quý báu cho đội ngũ những người làm báo nói chung, phóng viên Báo Nhân dân nói riêng nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh và con người Bắc Giang đến bạn đọc trong và ngoài nước.

Thông qua tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, đầy đủ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về truyền thống, lịch sử, văn hóa và con người, về tiềm năng, thế mạnh, những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Bắc Giang.

Qua đó nhân rộng các tấm gương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên một số lĩnh vực; đề xuất với Trung ương tăng cường quan tâm, chỉ đạo và tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh các chính sách phù hợp với tình hình địa phương, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững, xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Nội dung chương trình tập trung phối hợp tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Nội dung thông tin bám sát những vấn đề cốt lõi trong định hướng, mục tiêu tổng quát, các khâu đột phá và chương trình trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của tỉnh Bắc Giang trong cả nhiệm kỳ và chủ đề công tác hằng năm, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trong đó, chú trọng tuyên truyền cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của tỉnh Bắc Giang, nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trên cả nước, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập và làm theo; tập trung tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về vùng đất, con người, hình ảnh của Bắc Giang với bạn bè trong và ngoài nước. Ngoài ra, phối hợp đấu tranh phòng, chống các hoạt động, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh, củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết trong toàn Đảng bộ và nhân dân Bắc Giang...

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái gửi lời cảm ơn đến tập thể lãnh đạo, Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân dân thời gian qua đã quan tâm, phối hợp hiệu quả công tác tuyên truyền về Bắc Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang mong muốn Báo Nhân dân tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh trong công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực. Trong đó, chú trọng tuyên truyền điểm mới trong năm nay với phương châm lãnh đạo của Tỉnh ủy là "ba an": an ninh, an sinh, an toàn. Đây là chỉ số hạnh phúc, người dân là trung tâm, chủ thể của sự phát triển, thực hiện xóa 100% nhà dột nát, 100% nhà của người có công có nhu cầu đều được sửa chữa.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái đề nghị Ban Tuyên giáo chủ động phối hợp với cơ quan thường trú Báo Nhân dân để xây dựng chương trình tuyên truyền, các cơ quan báo chí Bắc Giang chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho phóng viên cơ quan Báo Nhân dân, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về Bắc Giang. Các cơ quan báo chí địa phương tranh thủ sự hỗ trợ của Báo Nhân dân để tiếp cận phương pháp làm báo hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền./.

Lê Danh Lam

Tin liên quan

Xem thêm