Xã hội

Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Phú Thọ

Phú Thọ triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng thời khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; nhất là đối với các dự án trọng điểm, các dự án chiến lược.

TTXVN -Tỉnh Phú Thọ luôn xác định, việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là một trong những giải pháp trọng tâm để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng. Vì vậy, từ đầu năm Phú Thọ triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng thời khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; nhất là đối với các dự án trọng điểm, các dự án chiến lược.

*Kết quả của những nỗ lực

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, hết năm ngân sách 2022 (tính đến ngày 31/01/2023), tỉnh giải ngân được hơn 8.640 tỷ đồng, đạt 86,3% kế hoạch vốn được giao (10.018 tỷ đồng). Kết quả dù chưa đạt yêu cầu, song vẫn đáng ghi nhận vì số vốn đầu tư công năm 2022 tăng cao hơn hẳn so với năm 2021 và tỷ lệ giải ngân của Phú Thọ dù thấp hơn cùng kỳ kế hoạch năm 2021 (87,6%), nhưng vẫn cao hơn so với mức trung bình chung cả nước là 79,5%.

Dự án tuyến đường cao tốc Truyên Quang – Phú Thọ đang thi công giai đoạn 1. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đặc biệt, các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương năm 2022 với 19 dự án đã được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đến ngày 31/01/2023, đã giải ngân gần 2.860 tỷ đồng, bằng 95,5% kế hoạch vốn giao; trong đó, vốn giao đầu năm giải ngân đạt 1.304 tỉ đồng, bằng 100%; vốn giao bổ sung giải ngân đạt 1.553,9 tỉ đồng, bằng 92%.

Đây là kết quả tích cực, giải pháp quan trọng và hiệu quả nhằm phục hồi, nâng cao năng lực, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm, ảnh hưởng tới xuất khẩu của Việt Nam nói chung; trong đó, có tỉnh Phú Thọ.

Ông Trịnh Thế Truyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng Tổ công tác 1173 của UBND tỉnh về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Phú Thọ khẳng định: có được kết quả trên là do tỉnh đã tập trung cơ cấu lại vốn đầu tư công, phân bổ vốn có trọng tâm, trọng điểm theo hướng ưu tiên các dự án có tính kết nối liên vùng, các dự án chiến lược có tính động lực và sức lan tỏa rộng, các dự án văn hóa, xã hội phục vụ an sinh xã hội.

Đồng thời, tỉnh cũng thành lập Tổ công tác đặc biệt nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ở cấp tỉnh và cấp huyện; phân công các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công của các dự án trọng điểm; yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch cụ thể, cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của từng dự án; tổ chức nhiều hội nghị giao ban về đầu tư công, theo chuyên đề, lĩnh vực và chung cả tỉnh…

Cũng theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ, nguồn vốn ngân sách Trung ương chưa giải ngân hết đã được UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề nghị cho phép kéo dài sang năm 2023. Nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia đã được giải ngân 421,6/463,7 tỷ đồng, đạt 90,9% so với kế hoạch, số vốn còn lại được phép kéo dài thời gian giải ngân đến 31/12/2023 theo Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023.

*Khẩn trương từ ngày đầu, tháng đầu

Phát huy kết quả đạt được, ngay từ đầu năm 2023, tỉnh Phú Thọ đã đưa ra nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn, tỉnh Phú Thọ đã thực hiện giao chi tiết cho các đơn vị theo hướng tập trung, trọng tâm, trọng điểm.

Đặc biệt, tỉnh ưu tiên bố trí các dự án chuyển tiếp theo tiến độ thực hiện, phấn đấu rút ngắn thời gian thực hiện và thời gian bố trí vốn cho các dự án, bảo đảm sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng tạo động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương. Tỉnh cũng ưu tiên bố trí vốn đầu tư xây dựng các công trình, dự án tạo đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, như: các dự án giao thông thiết yếu, kết nối liên vùng; hạ tầng khu, cụm công nghiệp; các công trình phòng, chống thiên tai và các công trình hạ tầng đô thị…

Đến nay, Phú Thọ đã hoàn thành phân bổ hơn 4.046 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023; trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 2.460 tỷ đồng (được bố trí cho các ngành, lĩnh vực hơn 1.664 tỷ đồng; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia gần 513 tỷ đồng; đầu tư nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở 282 tỷ đồng), vốn ngân sách địa phương khoảng 1.586 tỷ đồng (tăng 24,7 tỷ đồng từ nguồn vốn bội thu ngân sách địa phương).

Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường cao tốc Truyên Quang – Phú Thọ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tỉnh Phú Thọ đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư thực hiện đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các nhóm giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân; nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án khởi công mới, bảo đảm thủ tục chặt chẽ, tuân thủ đúng quy trình, quy định.

Đến hết tháng 1/2023, giá trị giải ngân vốn kế hoạch năm 2023 đạt hơn 273 tỷ đồng, bằng 6,8% vốn đã giao; trong đó, 15 dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương năm 2023 đều được các chủ đầu tư tập trung thực hiện quyết liệt với mục tiêu đến hết quý I/2023 giải ngân hơn 30% kế hoạch vốn năm 2023.

Cuối tháng 2/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các chủ đầu tư, chủ dự án phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh trong rà soát, tổng hợp kéo dài vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023; trong đó, xác định việc triển khai thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong năm 2023, UBND tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công cần thực hiện nghiêm nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên; nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch bảo đảm phù hợp với năng lực và khả năng thực hiện của dự án.

UBND tỉnh Phú Thọ đặc biệt yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần làm tốt việc chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi để giải ngân vốn của dự án ngay sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2023. Không để sau khi giao kế hoạch vốn, các dự án mới bắt đầu triển khai các công việc.

Đồng thời, tỉnh tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

PV

Xem thêm