Thời sự

Quân đội chủ động phát triển hệ thống trang thiết bị xử lý ô nhiễm bom mìn

Mục tiêu tổng quát của Chương trình KC.BM là nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào thiết kế, chế tạo thiết bị phục vụ điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại Hội nghị.
Ảnh: Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cung cấp. 

Ngày 14/5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn I Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng “Nghiên cứu, phát triển hệ thống trang thiết bị, phương tiện dò tìm, xử lý và xây dựng hệ thống thông tin quản lý ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam” (Chương trình KC.BM).

Chương trình KC.BM được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt Thuyết minh tổng quát tại Quyết định số 3305/QĐ-BQP ngày 15/8/2017. Thành phần tham gia gồm: 6 đơn vị nghiên cứu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam); 4 đơn vị của Binh chủng Công binh; Cục Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng) và các cán bộ nghiên cứu của Học viện Kỹ thuật quân sự.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào thiết kế, chế tạo thiết bị phục vụ điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ; xây dựng quy trình hoạt động rà phá, khắc phục hậu quả ô nhiễm bom mìn; xây dựng hệ thống thông tin quản lý ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Giai đoạn 1 của Chương trình triển khai thực hiện 16 đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ, trong đó toàn bộ 16 đề tài đã hoàn thành nội dung nghiên cứu, đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, có một đề tài được Hội đồng khoa học đánh giá đạt kết quả xuất sắc và được trao giải Nhất Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022, 15 đề tài được đánh giá đạt. Bên cạnh đó, nhiều đề tài của Chương trình có nội dung khoa học mới, phức tạp, các sản phẩm chế tạo có mức độ tích hợp công nghệ rất cao.

Quá trình thực hiện đề tài, đơn vị chủ trì (Binh chủng Công binh) phối hợp chặt chẽ với Ban Chủ nhiệm Chương trình và cơ quan quản lý (Cục Khoa học Quân sự) làm tốt công tác quản lý, đảm bảo chặt chẽ đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Đội ngũ cán bộ nghiên cứu tham gia thực hiện được nâng cao trình độ toàn diện từ lý thuyết đến thực tiễn, có thêm nhiều kinh nghiệm quý trong nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị rà phá, xử lý bom, mìn, vật nổ.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị liên quan đã nỗ lực, sáng tạo tổ chức triển khai thực hiện giai đoạn I của Chương trình.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá, Chương trình bước đầu đã làm chủ được thiết kế và chế tạo thành công trong nước một số trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác quản lý, hoạt động rà phá, xử lý bom mìn, vật nổ đưa vào ứng dụng trong công tác khắc phục hậu quả sau chiến tranh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, giảm bớt sự phụ thuộc vào nước ngoài. Kết quả giai đoạn I của Chương trình đã góp phần khẳng định vai trò của Quân đội trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến giao Cục Khoa học Quân sự tiếp tục hướng dẫn các đơn vị chủ trì, các chủ nhiệm đề tài hoàn thiện thủ tục công nhận kết quả, chuyển giao kết quả, sản phẩm đề tài; phối hợp với Binh chủng Công binh và các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham mưu với Bộ Quốc phòng triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, nghiên cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị, phương tiện để nâng cao hiệu quả hoạt động rà phá, xử lý bom mìn, vật nổ, tập trung vào các nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế, chế tạo ứng dụng vào thực tế để chủ động trang thiết bị, góp phần dẩy nhanh tiến độ giải phóng đất sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Binh chủng Công binh thực hiện tốt công tác quản lý, bàn giao, xử lý kết quả nghiên cứu của các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ theo đúng quy định.

Nhân dịp này, 4 tập thể và 10 cá nhân đã được Bộ Quốc phòng khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình./.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm