Môi trường

Quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng theo hướng ổn định bền vững

Quảng Ngãi

Mục tiêu của phương án nhằm quản lý, bảo vệ, sử dụng rừng theo hướng ổn định bền vững; nâng cao hiệu quả quản trị rừng, chất lượng rừng; cải thiện sinh kế, tăng thu nhập cho người dân.

Tổ công tác kiểm tra, bảo vệ rừng. (Ảnh minh họa: Giang Phương/TTXVN)

TTXVN - Ngày 5/1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết, tỉnh vừa phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững đến năm 2030 đối với hơn 100.000 ha đất, rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh quản lý.

Mục tiêu của phương án nhằm quản lý, bảo vệ, sử dụng rừng theo hướng ổn định bền vững; nâng cao hiệu quả quản trị rừng, chất lượng rừng; cải thiện sinh kế, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời tạo môi trường thuận lợi thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, bảo vệ phát triển rừng trên lâm phần quản lý.

Quảng Ngãi thực hiện đồng bộ biện pháp quản lý hơn 106.000 ha đất quy hoạch lâm nghiệp, trong đó có gần 80.000 ha rừng hiện có. Phấn đấu đến năm 2030 độ che phủ rừng trên diện tích đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh quản lý đạt 88,64%.

Tỉnh tăng cường quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt các khu rừng tự nhiên có giá trị sinh thái, đa dạng sinh học, nâng cao chất lượng rừng để duy trì và tăng cường chức năng phòng hộ đầu nguồn con sông, suối, hồ đập, hạn chế xói mòn đất, ứng phó biến đổi khí hậu; ngăn chặn hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

Việc triển khai bảo vệ, trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh và các hoạt động lâm sinh tạo việc làm cho 5.000 hộ dân tại các địa phương có đất rừng phòng hộ, góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của người dân vào rừng; hướng dẫn người dân phát triển các loại lâm sản ngoài gỗ trong rừng tự nhiên để tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị cao. Đến năm 2025, Quảng Ngãi thu tiền dịch vụ môi trường rừng đạt 20 tỷ đồng/năm, đến năm 2030 là 39 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, tỉnh áp dụng thu dịch vụ về hấp thụ và lưu trữ các-bon của rừng khi có hướng dẫn của Chính phủ.

Tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển rừng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung gần 2.000 ha; trồng rừng mới phòng hộ hơn 1.000 ha; trồng băng xanh cản lửa 358 ha và diện tích làm giàu rừng tự nhiên hơn 400 ha.

Để khai thác hiệu quả tài nguyên rừng, Quảng Ngãi xây dựng 9 đề án phát triển du lịch sinh thái gồm: Đề án Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh kết hợp du lịch sinh thái Cà Đam - Trà Bồng, Cao Muôn - Ba Tơ, Thác Trắng - Minh Long; Đề án du lịch sinh thái Trà Bói - Trà Bồng, Hồ Núi Ngang - Ba Tơ, Thác Tà Manh - Ba Tơ, Suối Tầm Linh - Sơn Hà, suối Cá Tầm - Sơn Tây, Thác Lụa, Sơn Tây. Tỉnh xây mới, sửa chữa, cải tạo 100 km đường lâm nghiệp, 27 trạm quản lý, bảo vệ rừng./.

Phạm Cường

Tin liên quan

Xem thêm