Khoa học

Quảng Ninh tích cực chuyển đổi số toàn diện

Quảng Ninh

Để tăng tốc chuyển đổi số, Quảng Ninh sẽ cụ thể hóa nhiệm vụ, cá thể hóa trách nhiệm theo từng lĩnh vực và dựa trên 3 đột phá về hạ tầng, dữ liệu số, nguồn nhân lực.

Quảng Ninh (TTXVN 18/10)

Tỉnh Quảng Ninh đưa ra mục tiêu, trong 6 tháng đầu năm 2023 sẽ xây dựng kế hoạch, hoàn thành đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Để thực hiện mục tiêu trên, Quảng Ninh sẽ cụ thể hóa nhiệm vụ, cá thể hóa trách nhiệm theo từng ngành, lĩnh vực được giao và dựa trên 3 đột phá về hạ tầng, dữ liệu số, nguồn nhân lực.

Trong đó, Quảng Ninh tiếp tục tạo ra những tiện ích mới, tối ưu để phục vụ giải quyết thủ tục trực tuyến và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả cung cấp tiện ích phục vụ kinh tế - xã hội nhất là ở lĩnh vực du lịch, tài nguyên môi trường, lao động việc làm, an sinh xã hội, giáo dục đào tạo... Tỉnh rà soát, đề nghị các nhà cung cấp có thể lắp 5G ở những vị trí thuận lợi khai thác; hoàn thành phủ sóng thông tin di động và cáp quang băng rộng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện, trong 9 tháng năm 2022, tỉnh Quảng Ninh bám sát chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, các sở, ngành, địa phương tập trung thúc đẩy thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, đặc biệt là mục tiêu cụ thể hoàn thành trong năm 2022, đồng thời phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ban, ngành, địa phương theo phương châm “rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ tiến độ hoàn thành, rõ hiệu quả” để triển khai thực hiện.

Đối với 27 mục tiêu được đề ra trong năm 2022, đến nay, Quảng Ninh đã có 3 mục tiêu hoàn thành gồm: Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến; tỷ lệ các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, có 4 mục tiêu thực hiện đạt trên 90%; 7 mục tiêu hoàn thành từ 40-70%. Toàn tỉnh đã thành lập 1.473 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 177 xã, phường, thị trấn, 1.452 thôn, bản, khu phố với sự tham gia của 11.255 thành viên.

Về xây dựng chính quyền số, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 70%; cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 78%; hoàn thành việc kết nối dữ liệu dân cư và hệ thống một cửa điện tử; đảm bảo 100% xác thực định danh điện tử và kết nối một số hệ thống thông tin; 100% cơ sở khám, chữa bệnh, trường học, Trung tâm hành chính công, điện, nước đều đã triển khai giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt./.

Vũ Văn Đức

Xem thêm