Thời sự

Quy hoạch, xây dựng thành phố Hải Dương thành đô thị xanh kiểu mẫu

Hải Dương

Thành phố Hải Dương rà soát, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp với các quy hoạch, quy định, đáp ứng nhu cầu phát triển, xứng đáng là trung tâm, văn hóa, chính trị, kinh tế của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

TTXVN - Ngày 12/6, Thành ủy Hải Dương đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đề nghị Đảng bộ thành phố Hải Dương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn; các chương trình, đề án đã đặt ra từ đầu nhiệm kỳ. 2023 là năm bản lề của nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố cần bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng hệ thống chính trị; rà soát, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp với các quy hoạch, quy định, đáp ứng nhu cầu phát triển, xứng đáng là trung tâm, văn hóa, chính trị, kinh tế của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng đề nghị Đảng bộ thành phố cần triển khai các nhiệm vụ, các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII theo phương châm “tất cả vì lợi ích của nhân dân, vì lợi ích chung của tỉnh, của thành phố”.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra, Bí thư Thành ủy Hải Dương Lê Đình Long khẳng định, thành phố sẽ làm tốt công tác tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội và các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được điều chỉnh, bổ sung thực hiện từ nay đến cuối nhiệm kỳ mà Hội nghị đã thông qua.

Trong công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu, lãnh đạo thành phố Hải Dương yêu cầu thống nhất, đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo theo đúng tinh thần "5 rõ" là phải giao rõ việc, giao rõ người, giao rõ tiến độ hoàn thành, xác định rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm cá nhân trong từng khâu, từng việc, trách nhiệm khi không thực hiện, không hoàn thành, không bảo đảm chất lượng. Người đứng đầu chính quyền từ thành phố đến cơ sở cần tập trung chỉ đạo các công việc được phân công phụ trách; cần lưu ý giao việc cho các cá nhân, đơn vị phải đi đôi với công tác kiểm tra, đôn đốc; cần gắn trách nhiệm; giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh; bảo đảm tinh thần “3 không”: không nói không với có; không nói khó với việc, không nói có mà không làm.

Thành phố Hải Dương cũng sẽ đánh giá cán bộ với phương châm “Lấy công việc làm trung tâm, lấy hiệu quả, kết quả công việc làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân”.

Ông Hoàng Hữu Hưng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đã đạt được những thành tựu quan trọng với nhiều dấu ấn nổi bật, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; kiểm soát tốt dịch COVID-19; hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng như: điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040; xây dựng nông thôn mới; hoàn thành công trình trọng điểm.

Thành phố Hải Dương đã đạt và vượt 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXIII. Bảy chỉ tiêu đã vượt gồm: 2 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; trên 93% số làng, khu dân cư văn hóa, trên 90% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; chất thải rắn được thu gom, xử lý bằng công nghệ bảo đảm tiêu chuẩn đạt 96%; trên 90% nước thải công nghiệp được xử lý; trên 9% số học sinh học nghề sau cấp Trung học Phổ thông, mỗi cấp học có 3 trường được công nhận điển hình tiên tiến; dịch vụ công mức độ 4 đến tất cả các phường, xã; trên 85% số tổ chức cơ sở của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội đạt xuất sắc, vững mạnh.

Sáu chỉ tiêu đã hoàn thành gồm: giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 13,5%/năm; giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ tăng 15,5%/năm; giá trị từ nuôi trồng thủy sản, trồng trọt đạt 185 triệu đồng/ha; thu ngân sách nhà nước tăng 5%/năm; 100% số phường, xã có ít nhất 1 trong 3 chức danh thường trực cấp ủy không phải là người địa phương; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom đạt 99%.

Căn cứ tình hình thực tiễn của thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thảo luận, thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu cụ thể, công trình trọng điểm trong Nghị quyết./.

Mạnh Tú

Xem thêm